Effecten van beleidsontwikkelingen in het onderwijsachterstandenbeleid

Geplaatst op 1 juni 2016

De centrale overheid investeert in een aantal activiteiten die scholen en instellingen in staat moeten stellen om achterstanden in het onderwijs te bestrijden. De belangrijkste investeringen zijn momenteel extra formatie voor basisscholen via de gewichtenregeling en middelen voor organisatie van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). De laatste jaren zijn in dit beleid enkele wijzigingen doorgevoerd. 

  • De gewichtenregeling is veranderd, wat consequenties heeft voor de middelen waarover scholen en schoolbesturen kunnen beschikken;
  • Het VVE-beleid is geïntensiveerd;
  • De middelen voor gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid zijn verminderd en schoolbesturen hebben een sterkere regierol gekregen bij de inzet van middelen in de scholen.

De centrale vraag in deze onderzoekslijn is welke gevolgen deze beleidswijzigingen hebben voor de organisatie, inrichting en effecten van achterstandenbestrijding in het onderwijsveld en hoe dit zich verhoudt tot de ambities van de overheid. Daarbij wordt de nadruk gelegd op het VVE-beleid. Tot nu toe kon de vraag naar de opbrengsten van VVE-beleid nog niet volledig beantwoord worden, omdat onderzoeksprojecten op dit terrein beperkingen kenden. Recent is echter besloten tot de uitvoering van een langlopend onderzoek naar effecten van VVE en opvang in kinderopvanginstellingen. Dit onderzoek sluit aan bij het landelijke Cohort Onderzoek Onderwijsloopbanen, COOL5-18 en heeft de naam PRE-COOL gekregen. In dit voorstel worden deze projecten als basis genomen voor BOPO-onderzoeksvragen die betrekking hebben op het VVE-beleid.Daarnaast zullen twee andere studies worden uitgevoerd, naar ontwikkelingen in de loopbanen van leerlingen uit achterstandsgroepen en naar de gevolgen van de gewijzigde gewichtenregeling voor achterstandenbestrijding in scholen.

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  413-09-070
Titel onderzoeksproject:  Effecten van beleidsontwikkelingen in het onderwijsachterstandenbeleid
Looptijd:01-10-2009 tot 01-05-2014

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Drs. G. Ledoux Universiteit van Amsterdam G.Ledoux@uva.nl

Relevante links(s)

Gerelateerde projecten

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]Gerelateerd

Later keuzemoment lln. vo
Kiezen voor het VO: is 12 jaar voor sommige leerlingen niet te jong?
Intrinsieke motivatie
Het motiveren van leerlingen met verschillende prestatieniveaus en achtergrondkenmerken
Ouderlijk opleidingsniveau
Ouderlijk opleidingsniveau en onderwijsachterstanden van kinderen
Onderwijsachterstandenbeleid vve/po
Onderwijsachterstandenbeleid op voorschool en basisschool
Achterstand autochtone doelgroepleerlingen
De achterstand van autochtone doelgroepleerlingen
Prestaties en etniciteit
Motivatie bij verschillende prestatieniveaus en sociale en etnische achtergrond
Interactief taalonderwijs
Interactief taalonderwijs voor achterstandsleerlingen
Onderwijsachterstandenbeleid
Effecten van beleidsontwikkelingen in het onderwijsachterstandenbeleid
Geletterdheid adolescente risicoleerlingen
Aspecten van geletterdheid van adolescente risico leerlingen
Meertalige contexten
Ontwikkeling van geletterdheid van adolescente risico leerlingen in meertalige contexten; een verhaal van drie steden
Beleid onderwijsachterstanden PO
Beleid onderwijsachterstanden in primair onderwijs reviewstudie
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]
OnderwijsachterstandenbeleidInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.