Een Groen Lyceum

Geplaatst op 1 juni 2016

Sinds 2006 is een toenemend aantal AOC’s bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van een eigen Groen Lyceum, een doorlopende leerlijn vmbo-mbo binnen het groene onderwijs. Na een ontwikkelperiode van een aantal jaren is de tijd rijp voor en de behoefte groot aan een stevig, duurzaam en niet in de minste plaats gezamenlijk vormgevingsconcept voor Het Groene Lyceum (HGL). Uitgangspunt hierbij is dat dat wat goed staat en goed gaat, behouden moet blijven. Daar waar vormgevingsaspecten beter of anders ingericht moeten of kunnen worden om HGL te verstevigen en vervolmaken, ligt de uitdaging die zaken te realiseren.

In dit voorgestelde project staat derhalve de gezamenlijke ontwikkeling van één vormgevingsconcept voor HGL centraal. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van de bevindingen van eerder uitgevoerd onderzoek dat duidelijk maakt welke inrichtingskenmerken vanwege hun bewezen effectiviteit van belang zijn bij de ontwikkeling van het gewenste gezamenlijke vormgevingsconcept van HGL van de toekomst. Dit gezamenlijke vormgevingsconcept zal als onderdeel van het project tevens worden geïmplementeerd in het eerste leerjaar van HGL en worden geëvalueerd. Er zal worden nagegaan in hoeverre het beoogde curriculum gerealiseerd wordt in de praktijk in leerjaar 1 en welke verschillen er in dit verband bestaan tussen de verschillende HGL-instellingen. Tevens zal worden onderzocht welke effecten het nieuwe curriculum heeft op de leerstrategieën, motivatie, leerprestaties en doorstroming van de leerlingen in leerjaar 1. Dit zal gebeuren door middel van vragenlijstonderzoek en vergelijking van toetsprestaties en doorstroomcijfers.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  405-14-581
Titel onderzoeksproject:  Een Groen Lyceum
Looptijd:01-10-2014 tot 01-10-2016

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
J. Harbers AOC Terra Groningen j.harbers@aoc-terra.nl

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

[extra-breed-algemeen-kolom2]beroepsonderwijs

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest