Een Groen Lyceum

Geplaatst op 1 juni 2016

Sinds 2006 is een toenemend aantal AOC’s bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van een eigen Groen Lyceum, een doorlopende leerlijn vmbo-mbo binnen het groene onderwijs. Na een ontwikkelperiode van een aantal jaren is de tijd rijp voor en de behoefte groot aan een stevig, duurzaam en niet in de minste plaats gezamenlijk vormgevingsconcept voor Het Groene Lyceum (HGL). Uitgangspunt hierbij is dat dat wat goed staat en goed gaat, behouden moet blijven. Daar waar vormgevingsaspecten beter of anders ingericht moeten of kunnen worden om HGL te verstevigen en vervolmaken, ligt de uitdaging die zaken te realiseren.

In dit voorgestelde project staat derhalve de gezamenlijke ontwikkeling van één vormgevingsconcept voor HGL centraal. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van de bevindingen van eerder uitgevoerd onderzoek dat duidelijk maakt welke inrichtingskenmerken vanwege hun bewezen effectiviteit van belang zijn bij de ontwikkeling van het gewenste gezamenlijke vormgevingsconcept van HGL van de toekomst. Dit gezamenlijke vormgevingsconcept zal als onderdeel van het project tevens worden geïmplementeerd in het eerste leerjaar van HGL en worden geëvalueerd. Er zal worden nagegaan in hoeverre het beoogde curriculum gerealiseerd wordt in de praktijk in leerjaar 1 en welke verschillen er in dit verband bestaan tussen de verschillende HGL-instellingen. Tevens zal worden onderzocht welke effecten het nieuwe curriculum heeft op de leerstrategieën, motivatie, leerprestaties en doorstroming van de leerlingen in leerjaar 1. Dit zal gebeuren door middel van vragenlijstonderzoek en vergelijking van toetsprestaties en doorstroomcijfers.

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  405-14-581
Titel onderzoeksproject:  Een Groen Lyceum
Looptijd:01-10-2014 tot 01-10-2016

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
J. Harbers AOC Terra Groningen j.harbers@aoc-terra.nl

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Gerelateerd

Verwachtingen van werkgevers over mbo studenten
Welke verwachtingen schept een MBO-excellentieprogramma?
Kenmerken leeromgeving en studiesucces mbo studenten
Wat bevordert studiesucces van mbo-studenten als zij een vervolgstudie doen?
Theorie leervoorkeuren invloed op leerresultaten
Heeft kennis over leervoorkeuren invloed op leren?
Uitvalrisico op mbo verlagen
Hoe verklein je uitvalrisico van werkende volwassenen op mbo?
Welke studie past bij profielkeuze
Hoe krijgen leerlingen goed zicht op welke studie past bij je profielkeuze?
Praktijksituaties leren op school -bbl
Praktijksituaties leren op school: helpt dat bbl-studenten?
De leraar als ontwerper van het curriculum
Hoe maak je van een leraar een goed ontwerper?
Passend onderwijs op het mbo
Hoe effectief is passend onderwijs op het mbo?
Intrinsieke motivatie en praktijkleren
Neemt motivatie toe door praktijkervaring op het vmbo?
De leeropbrengsten van internationalisering
Internationaal studeren of stage: wat levert het de mbo student op?
Professionele leergemeenschappen
Professionele leergemeenschappen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs: Effecten van wederzijdse afhankelijkheid o...
Studiekeuze vmbo
De rol van ouders bij studiekeuze en beroepskeuze in (v)mbo
Competentiegericht beroepsonderwijs
Teamleren in het kader van competentiegericht beroepsonderwijs
Ontwikkeling vakmanschap
Ontwikkeling van vakmanschap in het beroepsonderwijs
Invloed sturingsdynamiek VO/MBO
Invloed sturingsdynamiek op onderwijspraktijk van voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs
[extra-breed-algemeen-kolom2]
Een Groen LyceumInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.