Een Groen Lyceum

Geplaatst op 1 juni 2016

Sinds 2006 is een toenemend aantal AOC’s bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van een eigen Groen Lyceum, een doorlopende leerlijn vmbo-mbo binnen het groene onderwijs. Na een ontwikkelperiode van een aantal jaren is de tijd rijp voor en de behoefte groot aan een stevig, duurzaam en niet in de minste plaats gezamenlijk vormgevingsconcept voor Het Groene Lyceum (HGL). Uitgangspunt hierbij is dat dat wat goed staat en goed gaat, behouden moet blijven. Daar waar vormgevingsaspecten beter of anders ingericht moeten of kunnen worden om HGL te verstevigen en vervolmaken, ligt de uitdaging die zaken te realiseren.

In dit voorgestelde project staat derhalve de gezamenlijke ontwikkeling van één vormgevingsconcept voor HGL centraal. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van de bevindingen van eerder uitgevoerd onderzoek dat duidelijk maakt welke inrichtingskenmerken vanwege hun bewezen effectiviteit van belang zijn bij de ontwikkeling van het gewenste gezamenlijke vormgevingsconcept van HGL van de toekomst. Dit gezamenlijke vormgevingsconcept zal als onderdeel van het project tevens worden geïmplementeerd in het eerste leerjaar van HGL en worden geëvalueerd. Er zal worden nagegaan in hoeverre het beoogde curriculum gerealiseerd wordt in de praktijk in leerjaar 1 en welke verschillen er in dit verband bestaan tussen de verschillende HGL-instellingen. Tevens zal worden onderzocht welke effecten het nieuwe curriculum heeft op de leerstrategieën, motivatie, leerprestaties en doorstroming van de leerlingen in leerjaar 1. Dit zal gebeuren door middel van vragenlijstonderzoek en vergelijking van toetsprestaties en doorstroomcijfers.

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  405-14-581
Titel onderzoeksproject:  Een Groen Lyceum
Looptijd:01-10-2014 tot 01-10-2016

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
J. Harbers AOC Terra Groningen j.harbers@aoc-terra.nl

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Gerelateerd

Intrinsieke motivatie en praktijkleren
Neemt motivatie toe door praktijkervaring op het vmbo?
De leeropbrengsten van internationalisering
Internationaal studeren of stage: wat levert het de mbo student op?
Leerrendement bij lintstage of blokstage op mbo
Heeft de stagevorm effect op het leerrendement?
Versnellers op het mbo
Versnellen op het mbo: hoe organiseer je dat?
Voorbereiding op beroepspraktijkvorming
Beroepspraktijkvorming (bpv): hoe bereiden mbo studenten zich goed voor?
Interventies op gedragsproblemen
School-Wide Positive Behavior Support: effectief?
Participeren in een leernetwerk draagt bij - verpleegkunde
Participeren in een leernetwerk: goed voor ontwkkeling van praktijkbegeleiders?
App voor mbo studenten theorie-praktijk
Is een app helpend voor mbo-studenten tijdens hun stage?
Terugdringen schoolverlating (v)mbo door mentoren
Hoe voorkom je voortijdig schoolverlaten op het (v)mbo?
Brede opleidingen en slagingskansen
Dragen brede niveau-2 opleidingen in het MBO bij aan succes?
Professionele leergemeenschappen
Professionele leergemeenschappen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs: Effecten van wederzijdse afhankelijkheid o...
Studiekeuze vmbo
De rol van ouders bij studiekeuze en beroepskeuze in (v)mbo
Competentiegericht beroepsonderwijs
Teamleren in het kader van competentiegericht beroepsonderwijs
Ontwikkeling vakmanschap
Ontwikkeling van vakmanschap in het beroepsonderwijs
Invloed sturingsdynamiek VO/MBO
Invloed sturingsdynamiek op onderwijspraktijk van voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs
[extra-breed-algemeen-kolom2]
Een Groen LyceumInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.