Een Groen Lyceum

Geplaatst op 1 juni 2016

Sinds 2006 is een toenemend aantal AOC’s bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van een eigen Groen Lyceum, een doorlopende leerlijn vmbo-mbo binnen het groene onderwijs. Na een ontwikkelperiode van een aantal jaren is de tijd rijp voor en de behoefte groot aan een stevig, duurzaam en niet in de minste plaats gezamenlijk vormgevingsconcept voor Het Groene Lyceum (HGL). Uitgangspunt hierbij is dat dat wat goed staat en goed gaat, behouden moet blijven. Daar waar vormgevingsaspecten beter of anders ingericht moeten of kunnen worden om HGL te verstevigen en vervolmaken, ligt de uitdaging die zaken te realiseren.

In dit voorgestelde project staat derhalve de gezamenlijke ontwikkeling van één vormgevingsconcept voor HGL centraal. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van de bevindingen van eerder uitgevoerd onderzoek dat duidelijk maakt welke inrichtingskenmerken vanwege hun bewezen effectiviteit van belang zijn bij de ontwikkeling van het gewenste gezamenlijke vormgevingsconcept van HGL van de toekomst. Dit gezamenlijke vormgevingsconcept zal als onderdeel van het project tevens worden geïmplementeerd in het eerste leerjaar van HGL en worden geëvalueerd. Er zal worden nagegaan in hoeverre het beoogde curriculum gerealiseerd wordt in de praktijk in leerjaar 1 en welke verschillen er in dit verband bestaan tussen de verschillende HGL-instellingen. Tevens zal worden onderzocht welke effecten het nieuwe curriculum heeft op de leerstrategieën, motivatie, leerprestaties en doorstroming van de leerlingen in leerjaar 1. Dit zal gebeuren door middel van vragenlijstonderzoek en vergelijking van toetsprestaties en doorstroomcijfers.

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  405-14-581
Titel onderzoeksproject:  Een Groen Lyceum
Looptijd:01-10-2014 tot 01-10-2016

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
J. Harbers AOC Terra Groningen j.harbers@aoc-terra.nl

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Gerelateerd

App voor mbo studenten theorie-praktijk
Is een app helpend voor mbo-studenten tijdens hun stage?
Hoe bevorder je het kiezen van bèta-techniek?
Hoe maak je bèta-techniek populair?
Brede opleidingen en slagingskansen
Dragen brede niveau-2 opleidingen in het MBO bij aan succes?
Terugdringen schoolverlating (v)mbo door mentoren
Hoe voorkom je voortijdig schoolverlaten op het (v)mbo?
Participeren in een leernetwerk draagt bij - verpleegkunde
Participeren in een leernetwerk: goed voor ontwkkeling van praktijkbegeleiders?
4C/ID-model
Wat is het effect van het gebruik van het 4C/ID model op de kwaliteit van de les?
Keuze vervolgopleiding mbo
Wat zijn de belangrijkste factoren op basis waarvan een leerling vmbo kiest voor een vervolgopleiding naar het mbo?
Werkplekleren in het beroepsonderwijs
Welke factoren zijn van invloed op de kwaliteit van werkplekleren in het beroepsonderwijs?
Interventies op gedragsproblemen
School-Wide Positive Behavior Support: effectief?
Welke effect heeft groepsgrootte en werkbeleving van docenten bij MBO-studenten?
Competenties docent beroepsonderwijs
Welk handelingsrepertoire heeft een docent beroepsonderwijs nodig in een praktijknabije leeromgeving?
Kenmerken van de mbo-populatie
Wat zijn kenmerken van mbo-studenten?
Later keuzemoment lln. vo
Kiezen voor het VO: is 12 jaar voor sommige leerlingen niet te jong?
Doorstroom mbo-hbo
Voorwaarden succesvolle doorstroom mbo - hbo
Kenmerken MBO-studenten
Wat zijn de specifieke kenmerken van mbo studenten niveau 3 voor curriculumontwerp?
Invloed taalvaardigheid op doorstromen
Doorstromen naar het hbo: heeft taalvaardigheid invloed?
Versnellers op het mbo
Versnellen op het mbo: hoe organiseer je dat?
Voorbereiding op beroepspraktijkvorming
Beroepspraktijkvorming (bpv): hoe bereiden mbo studenten zich goed voor?
Studiekeuze vmbo
De rol van ouders bij studiekeuze en beroepskeuze in (v)mbo
Competentiegericht beroepsonderwijs
Teamleren in het kader van competentiegericht beroepsonderwijs
Ontwikkeling vakmanschap
Ontwikkeling van vakmanschap in het beroepsonderwijs
Invloed sturingsdynamiek VO/MBO
Invloed sturingsdynamiek op onderwijspraktijk van voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs
Een Groen Lyceum
Een Groen Lyceum
Aansluiting overgangen po/vo en vmbo/mbo
Aansluiting en overgangen tussen po en vo en tussen vmbo en mbo
Doorstroom groene beroepskolom
Doorstroom in de groene beroepskolom
Techniek en vakmanschap
Differentiatie binnen beroepsgerichte lessen Techniek & Vakmanschap
Computergames wiskunde
Gebruik van computergames bij wiskunde in het beroepsonderwijs
Verbeteren rekenvaardigheid mbo
Verbeteren van rekenvaardigheid mbo-leerlingen met een serious game
[extra-breed-algemeen-kolom2]
Een Groen LyceumInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.