Digitale oudercommunicatie - welk instrument gebruik ik?

Geplaatst op 1 juni 2014

De afgelopen jaren zijn er diverse tools voor oudercommunicatie op de markt verschenen. Waar komt deze ontwikkeling uit voort en wat doen deze tools? In dit artikel wordt dieper ingegaan op de meerwaarde van digitale communicatietools en word de relatie aangegeven met ouderbetrokkenheid.

Betrokken ouders

Zo lang er scholen zijn, is ouderbetrokkenheid iets dat scholen bezighoudt.  Maar wat is ouderbetrokkenheid eigenlijk? Ouderbetrokkenheid wil zeggen interesse voor en betrokkenheid bij de ontwikkeling van het kind, de school van het kind, het huiswerk van  het kind, de leerkracht het bezoeken van ouderavonden en tienminutengespreken etc.  Onder invloed van de toename van gezinnen waar beide ouders werken en gezinnen waar niet de Nederlandse taal wordt gesproken  , verandert ook de relatie tussen ouders en school en de groei aan mogelijkheden om anders met elkaar te communiceren. Daarnaast is ook de medezeggenschap van ouders over de manier waarop het onderwijs wordt aangeboden toegenomen.  Ouders worden steeds kritischer naar de invloed van de leerkracht en de school op de ontwikkeling van hun kind.

Toename van het ICT-gebruik

Het is dan ook niet vreemd dat de communicatie tussen ouders en school in belangrijkheid aan het toenemen is.  Dat zou de snelle opkomst van de verschillende digitale platforms kunnen verklaren.  Maar niet alleen de groeiende behoefte van ouders is een verklaring. Ook in de school is er een verandering zichtbaar.  Het gebruik van ICT is namelijk de afgelopen jaren dermate toegenomen dat het lijkt alsof er een kritische massa is ontstaan.  De juffen of meesters/leerkachten die liever geen ICT gebruiken hebben niet meer de overhand.  De groeiende behoefte van ouders om op een snelle manier te communiceren en de toename in gebruik van ICT binnen de school vormt een voedingsbodem voor nieuwe digitale diensten.

Fasen oudercommunicatie

Werken aan ouderbetrokkenheid vraagt dus iets van ouders, de school en de leerkracht zelf. Bij communicatie met ouders is niet alleen het ‘wat’ belangrijk, maar ook de manier waarop scholen dat invullen. Onderzoek toont aan dat scholen die veel tijd en middelen besteden aan ouderbetrokkenheid er beter in slagen ouders te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind(eren).  (bron) Het CPS heeft een instrument ontwikkeld dat de fasen in communicatie beschrijf. Het is een cumulatief model, wat inhoudt dat de intensiteit en de waarde met elke fase sterker wordt.  Het model is ook van toepassing op digitale communicatie.

Digitale oudercommunicatie

Digitale communicatie heeft een aantal voordelen boven de traditionele manieren van het overbrengen van boodschappen. Het is echter nooit een  vervanger van persoonlijk contact, maar kan bestaande communicatie versterken. De belangrijkste voordelen zijn het niet meer kwijt kunnen raken van de boodschap, meer inzicht in wat er bij ouders, school en het kind leeft en de snelheid waarmee berichten kunnen worden overgebracht. Tegenover de voordelen staan ook enkele nadelen. Digitale communicatie werkt alleen maar goed, wanneer de school en ouders samenwerken om afspraken te maken over het gebruik van een digitaal middel en wanneer er ondersteuning  geboden wordt voor ouders en leerkrachten die niet digivaardig genoeg zijn. Pas dan wordt het een hulpmiddel voor iedereen.

Toeters en bellen

Wanneer een school gaat overwegen een digitale tool aan te schaffen, dan is het raadzaam om eerst te beschrijven welke problemen de school denk op te gaan lossen. Hierdoor ontstaat in feite een functioneel ontwerp van de tool die nodig is.  Een eerste vraag die hierbij past is: Wie moet er met wie communiceren?  De meeste tools richten zich namelijk op de school – ouder relatie. Het zenden van informatie vanuit de school. Kenmerk van deze tools is vaak dat ze veel verschillende functionaliteiten bieden. Vraag is of je als school deze allemaal nodig hebt. Slechts een enkele tool richt zich niet alleen op de boodschap van school naar ouder, maar maakt ook communicatie tussen ouders onderling mogelijk. Bij de implementatie van een dergelijke  tool komt het neer op de samenwerking tussen school én ouders. Alles valt of staat met de kracht van het overbrengen van een duidelijke visie van school naar ouders: wat willen we met ouderbetrokkenheid en met deze tool bereiken? Worden deze waarden gedeeld, dan voelen beiden partijen zich samen verantwoordelijk om het goed in te zetten.

Gratis of niet?

De meeste tools zijn betaalde diensten. De prijsverschillen zijn hierbij groot. Het loont de moeite om eerst zorgvuldig te kijken wat de behoefte is en daarna een aantal tools te bekijken. Ga niet automatisch akkoord met alle functionaliteiten, maar ga in gesprek over de onderdelen die de school nodig heeft. Jij bent de klant. Er is soms meer mogelijk dan u denkt. Een enkele dienst wordt gratis aangeboden. Bedenk hierbij wel dat gratis natuurlijk nooit echt gratis is.  Deze diensten worden betaald met advertentie-inkomsten en bepaalde persoonlijke gegevens zijn voor een groot publiek toegankelijk. Je doet er goed aan om eerst bij ouders te  onderzoeken hoe zij tegenover reclames en privacy staan.

Stop, denk, doe

Met de aanschaf van een digitale tool heb je nog geen betere oudercommunicatie. De aanschaf van een middel is alleen maar nuttig, wanneer schoolleiding, teamleden en ouders gezamenlijk  het belang er ook van inzien. Hoeveel scholen  hebben niet software aangeschaft die in de praktijk zelden wordt gebruikt? Een goede tool kost al snel een paar honderd euro. Denk dus eerst goed na voordat u besluit een tool aan te schaffen. Vragen die hierbij kunnen helpen zijn:
- Welk probleem denken we met de tool op te kunnen lossen?
- Welke middelen om te communiceren gebruiken we al?/Wat missen we nog?
- Welke vaardigheden vraagt dit van ouders en teamleden?
- Welke technische ondersteuning is er nodig?
- Hoe gebruiksvriendelijk is de tool?
- Welke investering vraagt het van de school in tijd en in geld?
- Wat gaat er beter wanneer we de tool hebben?
- Op welke manier kunnen we het meeste uit de tool halen?

Tot slot

De mogelijkheden om techniek in te zetten ter bevordering van de onderlinge communicatie tussen school en ouders zullen alleen maar toenemen. Wat nu nog onwennig is, zal binnen korte tijd gebruikelijk zijn. Of je als school nu wilt of niet, wanneer ouders meer digitaal gaan communiceren dan moet je daarop je eigen beleid aanpassen. Zeker in een tijd waarin de betrokkenheid van ouders op school zo belangrijk is.  Maak je als school geen keuze, dan zullen ouders, met de gratis middelen die er al zijn, zelf een keuze gaan maken om de communicatie op school te verbeteren. Neem zelf het initiatief, maar neem niet te snel beslissingen. Probeer een tool eerst even uit, voordat u tot aanschaf over gaat. Ik wens jullie veel plezier bij deze afwegingen.

Overzicht met instrumenten voor ouderbetrokkenheid

Op de site van Kennisnet is een handig en vrijwel compleet overzicht te vinden van digitale instrumeten om ouderbetrokkenheid vorm te geven. Het overzicht is hier te vinden: instrumenten ouderbetrokkenheid.

Gerelateerd

Samenwerking ouders
Leerlingsucces vraagt om samenwerking met ouders
Peter de Vries
Keurmerk ouderbetrokkenheid
Keurmerk ouderbetrokkenheid
Peter de Vries
Ouderbetrokkenheid in VVE
Ouderbetrokkenheid in VVE
Peter de Vries
Ouderbetrokkenheid in VO
Ouderbetrokkenheid in het Voortgezet Onderwijs
Peter de Vries
Ouderbetrokkenheid een hype?
Ouderbetrokkenheid: een hype?
Peter de Vries
Ouders en onderwijs
School en ouders: samen sterker dan alleen!
Noëlle Pameijer
Verbindend communiceren
Verbindend communiceren
Hélène van Oudheusden
Ouderbetrokkenheid in VO
Ouderbetrokkenheid in het Voortgezet Onderwijs
Peter de Vries
Vaders in het voortgezet onderwijs
Vaders in het voortgezet onderwijs
Peter de Vries
Website verbeteren
Hoe vindbaar is de website van uw school?
Ronald Dulmers
Passende ouderbetrokkenheid
Bang voor ouders
Peter de Vries
Tevredenheidsonderzoek
Klantgerichtheid en oudertevredenheid
Ronald Dulmers
Nieuwe vormen
Ouderbetrokkenheid is niet moeilijk - Better together!
Peter de Vries
Nieuwe vormen
Ouderbetrokkenheid is niet moeilijk - Better together!
Peter de Vries
Iedere ouder telt
Iedere ouder telt - de vitale plek van ouders in de schoolloopbaan
Anne van Hees
Samen sterk
Samen sterk - Ouderbetrokkenheid en schoolsucces
Arja Kerpel
Communicatie ouders
Professioneel communiceren met ouders
Korstiaan Karels
School en ouder
School en ouder, schouder aan schouder
Arja Kerpel


Hoe kunnen scholen ouderbetrokkenheid vergroten?
Hoe kunnen scholen ouderbetrokkenheid versterken?
Kenmerken van de mbo-populatie
Wat zijn kenmerken van mbo-studenten?
Meerscholendirectie en de effecten hiervan
Effect van een meerscholendirectie: is iedereen tevreden?
Tweelingen
Wat is beter voor tweelingen: in verschillende klassen of bij elkaar?
Ouderbetrokkenheid en leerresultaten
Wat is de relatie tussen ouderbetrokkenheid en leerresultaten?
Ouderportalen
Welke voor- en nadelen zien scholen, ouders en besturen in ouderportalen?
Nurture of nature
Invloed van gezin, school en docent op ontwikkeling natuurlijke talenten in het basisonderwijs
Welwillend tegenover zorgleerlingen
Ouders welwillend tegenover ‘zorgleerlingen’ in de klas
Digitaal oefenen taal rekenen vo
Digitaal oefenen en ouderbetrokkenheid bij taal- en rekenprestaties in het voortgezet onderwijs
Leraren en ouderbetrokkenheid
De rol van leraren in de effectiviteit van ouderbetrokkenheid
Ouderbetrokkenheid schoolbeleid po
Ouderbetrokkenheid bij schoolbeleid van het primair onderwijs
Ouderparticipatie nieuwe leren
Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie op scholen met vormen van ‘nieuw leren’
Onderwijs-ouderbetrokkenheid
Onderwijs op maat en ouderbetrokkenheid
Ouderbeleid achterstandsleerlingen
Ouderbeleid in scholen met veel en weinig achterstandsleerlingen
Keuzevrijheid
Keuzevrijheid van ouders bij het onderwijs voor kinderen met beperkingen
Positie ouders binnen LGF
Positie van ouders binnen de Regeling Leerlinggebonden Financiering (LGF)
TEST
[extra-breed-algemeen-kolom2]
Digitale oudercommunicatieInschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.