Bevorderen schrijfvaardigheid in mens- en maatschappijvakken

Geplaatst op 1 juni 2016

Leerlingen in het voortgezet onderwijs schrijven veel bij de mens- en maatschappijvakken. De kwaliteit van deze teksten laat echter te wensen over, zowel op vakinhoud (redeneren met vakconcepten) als op algemene tekstkwaliteit. Dit project richt zich op de ontwikkeling van schrijfvaardigheid binnen de m&m-vakken, zodanig dat vakspecifiek denken en redeneren en schrijfvaardigheid verbeteren. De focus ligt daarbij op drie taaldenkhandelingen: vergelijken, verklaren en argumenteren. Op basis van wat bekend is over effectief schrijfonderwijs, ontwerpen en beproeven docenten en onderzoekers geïntegreerde schrijflessen en bijbehorende beoordelingsinstrumenten voor elk van de drie taaldenkhandelingen. Vastgesteld wordt of de kwaliteit van de teksten inderdaad verbetert en welke effect de interventie heeft op de schrijfaanpak en schrijfattitude van leerlingen. Ook zal onderzocht worden of de docenten zich beter toegerust voelen om leerlingen te leren schrijven in hun vak.

In samenwerking met Cartesius Lyceum, Amsterdam; Helen Parkhurst, Almere; Montessori Lyceum Herman Jordan, Zeist; Ichthus College, Veenendaal; St.-Odulphus Lyceum, Tilburg; Sint Vituscollege, Bussum

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  405-14-505
Titel onderzoeksproject:  Bevorderen van genrespecifieke teksten schrijven in de mens- en maatschappijvakken
Looptijd:01-06-2014 tot 30-09-2015

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Dr. J.P. van Drie Universiteit van Amsterdam J.P.vanDrie@uva.nl

Projectuitvoerder(s)

Naam Instelling E-mail
T. Janssen Universiteit van Amsterdam T.M.Janssen@uva.nl
M. Braaksma Universiteit van Amsterdam M.A.H.Braaksma@uva.nl

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Gerelateerd

Animatie: Schrijven versus typen
Animatie: Schrijven versus typen
redactie
Leren van scripts lees en schrijfonderwijs leerlingen laaggeletterd
Is het leren van verschillende scripts zwaar voor laaggeletterden?
Effecten van opschrijven van geleerde woorden in digitaal woordenboek
Is opschrijven van woorden in een digitaal woordenboek effectief?
Talige factoren die bijdragen aan integratie van taalonderwijs
Wat draagt bij aan de integratie van taalonderwijs in alle vakken?
Versterken schrijfvaardigheid pabo studenten
Hoe leren pabo-studenten beter schrijven?
Voorbereidend schrijven in groep 1 en 2
Wat doe je in groep 1 en 2 aan voorbereidend schrijven?
Schrijven met pen op papier of beeldscherm
Schrijven met pen: op papier of op beeldscherm?
Spiegelend schrijven in groep drie
Spiegelend schrijven in groep 3: heeft de klasopstelling invloed?
App voor mbo studenten theorie-praktijk
Is een app helpend voor mbo-studenten tijdens hun stage?
Zinsontleding van invloed op taalbeheersing?
Helpt zinsontleding leerlingen goed hun taal te beheersen?
Handschrift- en leesproblemen
Welke samenhang is er tussen handschrift- en leesproblemen?
Verbetering schrijven po
Verbetering van schrijven op de basisschool
Schrijfonderwijs basisschool
Beter schrijfonderwijs op de basisschool
Schrijfvaardigheid maatschappijvakken
Bevorderen schrijfvaardigheid in mens- en maatschappijvakken
Lezen en schrijven vmbo
De rol van de sociaal-culturele, educatieve en individuele variabelen in de ontwikkeling van geletterdheid van slecht prester...
Vmbo leerlingen
Lees- en schrijfontwikkeling van vmbo-leerlingen: de rol van betrokkenheid bij lezen en schrijven op school
[extra-breed-algemeen-kolom2]schrijfontwikkeling

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest