Beter schrijfonderwijs op de basisschool

Geplaatst op 1 juni 2016

Recent inspectieonderzoek toont aan dat onderwijs in het schrijven van teksten didactisch onder de maat is. Uit onderzoek blijkt echter dat didactische ingrediënten beschikbaar zijn waarvan de werkzaamheid is bewezen. Onderwijsondersteuners (CED, Rotterdam) en onderzoekers (UvA) willen het schrijfonderwijs een duurzame impuls bieden. Duurzaam door: (1) het schrijfonderwijsprogramma te koppelen aan een veelgebruikt leesonderwijsprogramma; (2) de ontwikkeling en uitvoering van het programma onder te brengen in een staande onderwijsondersteuningsorganisatie; (3) het nieuwe schrijfvaardigheidsonderwijsprogramma te ondersteunen door trainingen en coaching met oog voor opbrengstgericht werken.
Effecten worden nagegaan van (1) het nieuwe schrijfleesonderwijsprogramma en (2) van training en coaching van gebruikers. In het schrijfonderwijsprogramma staat, net als in het leesonderwijsprogramma, het aanleren van strategieën centraal. Training en coaching zijn gericht op (1) didactische vaardigheden zoals modeling van strategieën, feedback geven, peer teaching, en samenwerkend leren en (2) opbrengstgericht werken (vorderingen in kaart brengen en dus beoordelen van teksten, opbrengst verhogende didactische experimenten uitvoeren).
Effecten worden onderzocht door 60 leerkrachten gedurende 2 jaar te volgen. Daarbij worden 3 condities vergeleken: a) het nieuwe schrijfleesonderwijsprogramma gecombineerd met training en coaching, b) het schrijfleesonderwijsprogramma sec en c) het leesonderwijsprogramma met standaardschrijfopdrachten (controle-conditie). Effecten betreffen de didactische kwaliteit van leerkrachten en de leeropbrengsten. Voor didactische kwaliteit worden driemaal per jaar gegevens verzameld onder meer over de inhoud en vormgeving van de lessen, time-on-task van leerlingen en leerkrachtvaardigheden en de vaardigheid opbrengstgericht te werken. Om leeropbrengsten na te gaan, krijgen de leerlingen 3 keer per jaar een schrijftoets en worden leestoetsscores verzameld.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  411-11-857
Titel onderzoeksproject:  Beter schrijfonderwijs op de basisschool
Looptijd:01-01-2012 tot 28-02-2016

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Prof. dr. G.C.W. Rijlaarsdam Universiteit van Amsterdam G.C.W.Rijlaarsdam@uva.nl

Projectuitvoerder(s)

Naam Instelling E-mail
Mw. S. Rietdijk MSc Universiteit van Amsterdam S.Rietdijk@uva.nl
Dr. T.M. Janssen Universiteit van Amsterdam T.M.Janssen@uva.nl

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]

Gerelateerd

Aan de slag met handschriftonderwijs
Aan de slag met handschriftonderwijs
Marleen Legemaat


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Animatie: Schrijven versus typen
Animatie: Schrijven versus typen
redactie
Leren van scripts lees en schrijfonderwijs leerlingen laaggeletterd
Is het leren van verschillende scripts zwaar voor laaggeletterden?
Effecten van opschrijven van geleerde woorden in digitaal woordenboek
Is opschrijven van woorden in een digitaal woordenboek effectief?
Talige factoren die bijdragen aan integratie van taalonderwijs
Wat draagt bij aan de integratie van taalonderwijs in alle vakken?
Versterken schrijfvaardigheid pabo studenten
Hoe leren pabo-studenten beter schrijven?
Voorbereidend schrijven in groep 1 en 2
Wat doe je in groep 1 en 2 aan voorbereidend schrijven?
Schrijven met pen op papier of beeldscherm
Schrijven met pen: op papier of op beeldscherm?
Spiegelend schrijven in groep drie
Spiegelend schrijven in groep 3: heeft de klasopstelling invloed?
App voor mbo studenten theorie-praktijk
Is een app helpend voor mbo-studenten tijdens hun stage?
Zinsontleding van invloed op taalbeheersing?
Helpt zinsontleding leerlingen goed hun taal te beheersen?
Handschrift- en leesproblemen
Welke samenhang is er tussen handschrift- en leesproblemen?
Opleiden in de school
Effecten van het opleiden in de school
Verbetering schrijven po
Verbetering van schrijven op de basisschool
Schrijfonderwijs basisschool
Beter schrijfonderwijs op de basisschool
Schrijfvaardigheid maatschappijvakken
Bevorderen schrijfvaardigheid in mens- en maatschappijvakken
Lezen en schrijven vmbo
De rol van de sociaal-culturele, educatieve en individuele variabelen in de ontwikkeling van geletterdheid van slecht prester...
[extra-breed-algemeen-kolom2]onderwijstoezicht
schrijfontwikkeling
toezichtkader

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest