Beter schrijfonderwijs op de basisschool

Geplaatst op 1 juni 2016

Recent inspectieonderzoek toont aan dat onderwijs in het schrijven van teksten didactisch onder de maat is. Uit onderzoek blijkt echter dat didactische ingrediënten beschikbaar zijn waarvan de werkzaamheid is bewezen. Onderwijsondersteuners (CED, Rotterdam) en onderzoekers (UvA) willen het schrijfonderwijs een duurzame impuls bieden. Duurzaam door: (1) het schrijfonderwijsprogramma te koppelen aan een veelgebruikt leesonderwijsprogramma; (2) de ontwikkeling en uitvoering van het programma onder te brengen in een staande onderwijsondersteuningsorganisatie; (3) het nieuwe schrijfvaardigheidsonderwijsprogramma te ondersteunen door trainingen en coaching met oog voor opbrengstgericht werken.
Effecten worden nagegaan van (1) het nieuwe schrijfleesonderwijsprogramma en (2) van training en coaching van gebruikers. In het schrijfonderwijsprogramma staat, net als in het leesonderwijsprogramma, het aanleren van strategieën centraal. Training en coaching zijn gericht op (1) didactische vaardigheden zoals modeling van strategieën, feedback geven, peer teaching, en samenwerkend leren en (2) opbrengstgericht werken (vorderingen in kaart brengen en dus beoordelen van teksten, opbrengst verhogende didactische experimenten uitvoeren).
Effecten worden onderzocht door 60 leerkrachten gedurende 2 jaar te volgen. Daarbij worden 3 condities vergeleken: a) het nieuwe schrijfleesonderwijsprogramma gecombineerd met training en coaching, b) het schrijfleesonderwijsprogramma sec en c) het leesonderwijsprogramma met standaardschrijfopdrachten (controle-conditie). Effecten betreffen de didactische kwaliteit van leerkrachten en de leeropbrengsten. Voor didactische kwaliteit worden driemaal per jaar gegevens verzameld onder meer over de inhoud en vormgeving van de lessen, time-on-task van leerlingen en leerkrachtvaardigheden en de vaardigheid opbrengstgericht te werken. Om leeropbrengsten na te gaan, krijgen de leerlingen 3 keer per jaar een schrijftoets en worden leestoetsscores verzameld.

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  411-11-857
Titel onderzoeksproject:  Beter schrijfonderwijs op de basisschool
Looptijd:01-01-2012 tot 28-02-2016

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Prof. dr. G.C.W. Rijlaarsdam Universiteit van Amsterdam G.C.W.Rijlaarsdam@uva.nl

Projectuitvoerder(s)

Naam Instelling E-mail
Mw. S. Rietdijk MSc Universiteit van Amsterdam S.Rietdijk@uva.nl
Dr. T.M. Janssen Universiteit van Amsterdam T.M.Janssen@uva.nl

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]Gerelateerd

App voor mbo studenten theorie-praktijk
Is een app helpend voor mbo-studenten tijdens hun stage?
Handschrift- en leesproblemen
Welke samenhang is er tussen handschrift- en leesproblemen?
Schrijfmateriaal
Met welk schrijfmateriaal kunnen kinderen het beste leren schrijven?
Typen of schrijven
Schrijven of typen: invloed op handschrift en spelling
Zinsontleding van invloed op taalbeheersing?
Helpt zinsontleding leerlingen goed hun taal te beheersen?
Opleiden in de school
Effecten van het opleiden in de school
Verbetering schrijven po
Verbetering van schrijven op de basisschool
Schrijfonderwijs basisschool
Beter schrijfonderwijs op de basisschool
Schrijfvaardigheid maatschappijvakken
Bevorderen schrijfvaardigheid in mens- en maatschappijvakken
Lezen en schrijven vmbo
De rol van de sociaal-culturele, educatieve en individuele variabelen in de ontwikkeling van geletterdheid van slecht prester...
Streven naar kwaliteit po
Het streven naar kwaliteit in scholen voor primair onderwijs
Vmbo leerlingen
Lees- en schrijfontwikkeling van vmbo-leerlingen: de rol van betrokkenheid bij lezen en schrijven op school
Schrijfvaardigheid onderbouw VMBO HAVO VWO
Verbetering schrijfvaardigheid voor onderbouw VMBO, HAVO en VWO - OnderwijsBewijs
Ouderbetrokkenheid schoolbeleid po
Ouderbetrokkenheid bij schoolbeleid van het primair onderwijs
Beleid zwakpresterende school po
Beleidscontext van zwakpresterende basisscholen
[extra-breed-algemeen-kolom2]
Schrijfonderwijs basisschoolInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.