Algemeen
Leeromgevingen Gemotiveerde leerhouding Basisonderwijs met/zonder basis Betrokkenheid! - Marzano Breinvriendelijk onderwijs Systeemdenken en denkgewoonten Systeemdenken 21e eeuw Effectief onderwijs Filosoferen doe je zo FTC: praktijk Het Grote Vindingrijkboek Onderwijsmythes Onderwijs moet boeien Onderwijs slaat door Creativiteitsontwikkeling Talentontwikkeling op school Teach like a Champion Tiener college Leerlijnen vergelijken
Communicatie
Didactisch coachen 1 Didactisch coachen 2 Didactisch coachen 3 Gebruik animaties po Animaties natuur po Animaties rekenen po Animaties taal po
Klassenmanagement
Orde en aandacht Didactische werkvormen Effect van homogeen of heterogeen groeperen Grote en kleine groep Effect wisselende samensstelling basisschoolklas Klassenmanagement Soepele lesovergang Vinger opsteken Zelfstandig werken
Instructie
Directe instructiemodel 4C/ID-model Expliciete Directe Instructie Humor in de klas Competenties Leren van fouten Mindmap maken Bewust bezig zijn met taal
Onderwijskwaliteit
Effecten van formatief evalueren Factoren die de Cito-eindtoets beinvloeden
Sociaal
Drama voor groepsvorming
Taal
Tweetalig onderwijs en schoolprestaties
Co÷peratief leren
Co÷peratief leren Co÷peratieve leerstrategieŰn Co÷peratieve werkvormen Onderzoekend leren
Leren
Leerbevorderende feedback Formatieve toetsing Nakijken en feedback Bewegend leren
Lezen
Fonemisch bewustzijn Voorwaarden voor begrijpend lezen Lezen en schrijven Leesmotivatie bevorderen Mentale voorstellingen Visie op literatuuronderwijs Ontdekkend leren lezen -hoofdkenmerken SLIM in het sbo Leesvaardigheid praktijkonderwijs Leesprestaties groep 6 po 2016
Samenwerken
Didactische vormgeving Excellentie Communities kennis over onderwijs Samenwerken met STIP
Schrijven
Schrijfonderwijs basisschool Lezen en schrijven vmbo Schrijfmateriaal
Differentiatie
Differentiatievormen Differentiatie adaptief onderwijs Differentiatie proces Opdrachtgestuurd leren Differentiatie methodiek Differentiatie Differentiatie zelfregulatie (1) Differentiatie zelfregulatie (2) EfficiŰnte differentiatie Feedback prestaties Individueel maatwerk vo MEGAband Leerstof hoogbegaafden Leerstofjaarklassensysteem Middenmoot als vertrekpunt Didactische impulsen OGO
Onderwijssysteem
Klassengrootte
Jonge kind
Fase jonge schoolkind Kleuters en vrij spel Basisontwikkeling en OGW Het vrije spel
Beroepsonderwijs
Werkplekleren in het beroepsonderwijs
Passend onderwijs
Adaptief onderwijs SBO Hogere orde denken
Visies
Adaptief onderwijs Basisontwikkeling bij OGO Ervaringsgericht onderwijs Lerend werken Ontwikkelingsgericht onderwijs Ontdekkend leren Waardengedreven onderwijs
Jean Piaget
Jean Piaget Piaget: objectpermanentie Piaget: epistemologie Piaget: empirisme Piaget: leertheorie
Exacte vakken
Effectieve voorbereiding van de rekenles Digitale Wiskunde Omgeving HAVO VWO Vernieuwend bŔtaonderwijs
ICT
Virtual reality Digitale didactiek 2 Mediawijsheid in curriculum Ruimtelijk inzicht GIS Games voor leerlingen met concentratieproblemen Digitale didactiek

 

Beter schrijfonderwijs op de basisschool

Geplaatst op 1 juni 2016

Recent inspectieonderzoek toont aan dat onderwijs in het schrijven van teksten didactisch onder de maat is. Uit onderzoek blijkt echter dat didactische ingrediënten beschikbaar zijn waarvan de werkzaamheid is bewezen. Onderwijsondersteuners (CED, Rotterdam) en onderzoekers (UvA) willen het schrijfonderwijs een duurzame impuls bieden. Duurzaam door: (1) het schrijfonderwijsprogramma te koppelen aan een veelgebruikt leesonderwijsprogramma; (2) de ontwikkeling en uitvoering van het programma onder te brengen in een staande onderwijsondersteuningsorganisatie; (3) het nieuwe schrijfvaardigheidsonderwijsprogramma te ondersteunen door trainingen en coaching met oog voor opbrengstgericht werken.
Effecten worden nagegaan van (1) het nieuwe schrijfleesonderwijsprogramma en (2) van training en coaching van gebruikers. In het schrijfonderwijsprogramma staat, net als in het leesonderwijsprogramma, het aanleren van strategieën centraal. Training en coaching zijn gericht op (1) didactische vaardigheden zoals modeling van strategieën, feedback geven, peer teaching, en samenwerkend leren en (2) opbrengstgericht werken (vorderingen in kaart brengen en dus beoordelen van teksten, opbrengst verhogende didactische experimenten uitvoeren).
Effecten worden onderzocht door 60 leerkrachten gedurende 2 jaar te volgen. Daarbij worden 3 condities vergeleken: a) het nieuwe schrijfleesonderwijsprogramma gecombineerd met training en coaching, b) het schrijfleesonderwijsprogramma sec en c) het leesonderwijsprogramma met standaardschrijfopdrachten (controle-conditie). Effecten betreffen de didactische kwaliteit van leerkrachten en de leeropbrengsten. Voor didactische kwaliteit worden driemaal per jaar gegevens verzameld onder meer over de inhoud en vormgeving van de lessen, time-on-task van leerlingen en leerkrachtvaardigheden en de vaardigheid opbrengstgericht te werken. Om leeropbrengsten na te gaan, krijgen de leerlingen 3 keer per jaar een schrijftoets en worden leestoetsscores verzameld.

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  411-11-857
Titel onderzoeksproject:  Beter schrijfonderwijs op de basisschool
Looptijd:01-01-2012 tot 28-02-2016

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Prof. dr. G.C.W. Rijlaarsdam Universiteit van Amsterdam G.C.W.Rijlaarsdam@uva.nl

Projectuitvoerder(s)

Naam Instelling E-mail
Mw. S. Rietdijk MSc Universiteit van Amsterdam S.Rietdijk@uva.nl
Dr. T.M. Janssen Universiteit van Amsterdam T.M.Janssen@uva.nl

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]

Schrijfonderwijs basisschoolInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.