Assessment in kunsteducatie - reviewstudie

Geplaatst op 1 juni 2016

Deze review studie laat zien dat de beoordelingstaken en scoringsinstrumenten voor de kunstvakken divers zijn. Er is een vergelijkbaar aantal instrumenten gericht op primair onderwijs en voortgezet onderwijs. De meeste beoordelingsinstrumenten die in de wetenschappelijke literatuur worden beschreven hebben betrekking op muziek. Voor drama is slechts een gering aantal instrumenten gevonden. Meestal gaat het om de beoordeling van een uiting in het artistieke medium (zoals een muziekuitvoering of een beeldend product) aan de hand van criterialijsten of rubrics. De meeste instrumenten richten zich op competenties die vallen onder ‘perform’ en ‘create’. Elke kunstdiscipline heeft zijn eigen terminologie en vakspecifieke competenties. Beoordelingscriteria die te maken hebben met het beschouwen van kunst of met reflecteren komen relatief weinig voor in de review. De instrumenten beperken zich niet tot makkelijk te meten kennis of technische vaardigheden,
maar hebben ook betrekking op kwalitatieve aspecten, zoals bijvoorbeeld expressie, toonkwaliteit, sfeer en originaliteit. De kwaliteitsmetingen zijn erg heterogeen. Er konden twintig verschillende kwaliteitsoordelen onderscheiden worden. De instrumenten die in de review zijn opgenomen scoorden in bijna alle gevallen een voldoende tot goed op de gekozen kwaliteitsmetingen. In een aantal artikelen werd de kwaliteit van verschillende beoordelingsinstrumenten met elkaar vergeleken.
De review beperkte zich tot publicaties in Engelstalige peer-reviewed tijdschriften waarin iets word gezegd over de kwaliteit van de beschreven instrumenten.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  411-12-228
Titel onderzoeksproject:  Assessment in arts education
Looptijd:11-06-2013 tot 31-05-2014

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Prof. dr. C.A.M. van Boxtel Universiteit van Amsterdam c.a.m.vanboxtel@uva.nl

Projectuitvoerder(s)

Naam Instelling E-mail
Dr. T. Groenendijk    
Dr. M.L.C. Damen    

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]

Gerelateerd

Kunst in de les
Hoe kunst helpt leren
Vera Meewis

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Omix Webtalks met Sjef Drummen - De match tussen kunst en onderwijs
Omix Webtalks met Sjef Drummen - De match tussen kunst en onderwijs
redactie
[extra-breed-algemeen-kolom2]kunstonderwijs

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest