Zelfvertrouwen

Zelfvertrouwen is een sterk besef van je eigenwaarde en mogelijkheden. Als je zelfvertrouwen hebt, dan geloof je dat je de dingen op eigen kracht aankunt en dat je tegenslag goed kan verwerken. Zelfvertrouwen is een voorwaarde om optimaal te kunnen ontwikkelen. Het is daarom van belang dat de leerkracht probeert om het zelfvertrouwen van zijn leerlingen te vergroten. Dat kan door een positieve benadering. Die benadering komt onder andere tot uiting in de verwachtingen en de feedback. Een uitdagende opdracht zorgt ook voor een toename van het zelfvertrouwen. En uit onderzoek is gebleken dat coöperatief leren een positief effect heeft op het zelfvertrouwen.

Gerelateerd

Waardengedreven onderwijs
Waardengedreven onderwijs: universele waarden - waardencreatie
Arja Kerpel
Zelfvertrouwen
Vertrouwen en zelfvertrouwen als kwaliteiten van ontwikkeling en leren
Luc Stevens
Werkmodel leerling
Ontwikkeling van het intern werkmodel van de leerling
Luc Stevens
Positieve psychologie
De betekenis van de positieve psychologie voor het onderwijs
Peter Ruit
Coachen van leerlingen
De coachende leraar is van doorslaggevend belang voor de opbrengsten.
Dolf Janson
Luisteren naar leerlingen
De Leerlingluisteraar is harthorend
Harry van de Pol
Essential Schools
The Essential Schools in de VS - scholen die je leren wie je bent
Machiel Karels
Schrijfvaardigheid onderbouw VMBO HAVO VWO
Verbetering schrijfvaardigheid voor onderbouw VMBO, HAVO en VWO – OnderwijsBewijs