WSNS

WSNS staat voor Weer Samen Naar School. Het WSNS-beleid heeft als doel om kinderen met leer- en gedragsproblemen zoveel mogelijk naar het reguliere basisonderwijs te laten gaan.

WSNS is geregeld in samenwerkingsverbanden, die bestaan uit reguliere basisscholen en minstens een school voor speciaal basisonderwijs. Deze scholen krijgen geld van de overheid, waarvan ambulante begeleiders betaald kunnen worden. Ook kan het geld besteedt worden aan extra zorg door de intern begeleider of remedial teacher.

In 2014 worden de samenwerkingsverbanden van WSNS vervangen door de samenwerkingsverbanden van Passend Onderwijs.

Gerelateerd

Zorg voor het kind
Zorg voor het kind: passend onderwijs - onderwijsbehoeften
Arja Kerpel
Nederlands onderwijsstelsel
Het Nederlandse onderwijsstelsel - basisschool - ontwikkelingen
Arja Kerpel
Integratieklas ZML
Passend Onderwijs: beweging van onderop
Peter de Vries
Co-teaching
Co-teaching: een pakkende aanpak voor passend onderwijs
Sandra Koot
Luc Stevens over passend onderwijs
Luc Stevens: Passend onderwijs bevestigt oude structuren
Machiel Karels