Veiligheid

Het begrip veiligheid heeft te maken met de fysieke veiligheid binnen de school, maar ook met de sociale veiligheid.

Wat betreft het fysieke aspect is het van belang dat iedereen weet hoe ze moeten handelen bij incidenten. Dit gaat niet alleen om kleine incidenten op het plein, maar ook om de vluchtroute bij brand.

Niet alleen leerkrachten, maar ook kinderen moeten dan weten wat er van hen verwacht wordt. De school moet weten hoe de veiligheidsbeleving van het team en de kinderen is. Aan de hand van de incidentenregistratie moeten acties ondernomen worden.

Een voorbeeld: als er elke keer kinderen botbreuken oplopen bij hetzelfde klimrek, dan moet er iets aan die situatie op het plein gedaan worden.

Wat betreft de sociale veiligheid moet de school inzicht hebben in de incidenten die zich voordoen. Dit kan ook situaties van pesten betreffen. Alle mensen in de school kennen - als het goed is - de gedrags- en omgangsregels, die de sociale veiligheid waarborgen.

Gerelateerd

Pesten groepsaanpak
Pesten vraagt om een positieve groepsaanpak
Kees van Overveld
Korte counseling
Oplossingsgerichte Counseling helpt je sneller verder
Dirk van der Wulp
Steungroepaanpak
Steungroepaanpak van pesten. Toeschouwers en pesters in gesprek.
Dirk van der Wulp
Onveilige hechting
Een neurobiologisch perspectief op hechtingsproblematiek
Henk Galenkamp
Pesten tips
Pesten: wat kun je doen in de klas?
Anton Horeweg
Groepsklimaat
Gelukkige kinderen in een gelukkige klas
Arja Kerpel
Pesten aanpakken
Pesten aanpakken - lessenserie voor de basisschool
Arja Kerpel
Vluchtelingenkinderen
Ontwrichte kinderen in het onderwijs
Willem de Jong

Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.