Uitstroomniveau

Het uitstroomniveau is het niveau wat de leerlingen hebben als ze het onderwijs verlaten. Het uitstroomniveau hangt onder andere af van het IQ of van eventuele leerproblemen of stoornissen. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld uitstromen naar het VMBO, de HAVO of het VWO. Voor kinderen in met een onderwijsachterstand en leerlingen in het speciaal basisonderwijs wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld, waarbij ook het verwachte uitstroomniveau aangegeven wordt. 

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.