Tweetalig onderwijs - TTO

In Nederland zijn er middelbare scholen die tweetalig onderwijs (TTO) aanbieden, waar leerlingen een deel van het onderwijs in een andere taal volgen. Meestal is dit Engels.

Wanneer een school tweetalig onderwijs aanbiedt, is in de onderbouw havo/vwo dan minstens 50% van de lessen in de andere taal. In de onderbouw vmbo is dit 30%.

Leerlingen van TTO-scholen doen in het Nederlands eindexamen. Ze halen een gewoon diploma (vwo, havo of vmbo). Daarnaast krijgen ze een certificaat waaruit de extra competentie blijkt. EP-Nuffic bewaakt de kwaliteit van TTO-scholen.

Gerelateerd

Tweetaligheid
Tweetaligheid is geen probleem
Sieneke Goorhuis

Vreemde talen
Wat is de relatie tussen vreemde talen en toegang tot de arbeidsmarkt?
Taalvaardigheid Engels
Wat is de relatie tussen talendidactiek en leeropbrengsten Engels bij leerlingen van 4 tot 12 jaar?
Tweetalig onderwijs TTO schoolprestaties
Wat is er bekend over de verschillen in schoolprestaties van leerlingen op internationale scholen of in het tweetalig onderwi...
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.