Toetskalender

Een toetskalender is een kalender waarin staat per vakgebied welke toetsen (bijvoorbeeld van het CITO) op welk moment in het leerjaar afgenomen moeten worden. De meeste toetsen worden halverwege het schooljaar en aan het einde van het schooljaar afgenomen.

Het is belangrijk om de toets op het juiste moment af te nemen, want anders komt de toets niet overeen met de didactische leeftijd van de leerlingen. Als de afname van een toets te vroeg is, kan de score laag uitvallen, terwijl een late afname doorgaans voor een hogere score zorgt. Dit kan ervoor zorgen dat een leerkracht een onjuist beeld krijgt van het niveau van de leerlingen.

Een belangrijke toets is de Eindtoets Basisonderwijs. 

Gerelateerd

Volgen van de ontwikkeling
Volgen van ontwikkeling: evalueren - normeren - LVS - rapportage
Arja Kerpel
Centrale eindtoets
Eindtoets basisonderwijs kiezen
Machiel Karels
Leesrijpheid toetsen
Leesrijpheid moet je toetsen! Maar op welke manier?
Ewald Vervaet
Uitleg DLE
Het verantwoord gebruik van DLE’s
Gerard Melis
DLE kritiek weerlegd
De kritiek op DLE’s weerlegd
Gerard Melis
Citoscore misverstanden
Meten is niet ŕlles weten
Teije de Vos
Testen voor het LVS
Testen voor het leerlingvolgsysteem
Teije de Vos
Toetsen en hulp(middelen)
Toetsen met of zonder hulp(middelen)?
Teije de Vos
Gevolgen verplichte eindtoets
Veel gestelde vragen over verplichte eindtoets, gevolgen po/vo
Gerdineke van Silfhout
Woordenschattoets
Onduidelijk wat de Cito-woordenschattoets meet
Paul Filipiak
Meester Mark -2-
Meester Mark vraagt door
Helčn de Jong
Meester Mark -2-
Meester Mark vraagt door
Helčn de Jong
Een sober leerlingvolgsysteem
Een sober leerling- en onderwijsvolgsysteem, dat kan en mag!
Teije de Vos
Wegcijferen door toetsen
Laat je niet wegcijferen
Paul Filipiak
Samenstelling klas
Samenstelling van de klas en cognitieve en sociaal-emotionele uitkomsten
Opbrengstgericht werken
Opbrengstgericht werken: van beleidsspeerpunt tot de uitvoering in de groep
Voorwaarden formatieve toetsing
Voorwaarden voor effectieve formatieve toetsing – reviewstudie
Kwaliteit toetsen
Kwaliteit van toetsen
Toetsvormen
Reviewstudie: verbinding tussen leerdoelen, instructie en toetsen in taalonderwijs
Toetsing en motivatie
Invloed van toetsing op motivatie: effecten en mechanismen in verschillende contexten
Exacte vakken 2011
Exacte vakken internationaal vergeleken, groep 6, basisonderwijs – TIMSS-2011
Prestaties loopbanen zorgleerlingen
Prestaties en loopbanen van zorgleerlingen
Nadruk basisvaardigheden po
Nadruk op basisvaardigheden in het primair onderwijs
Formatief toetsen
Effectieve kenmerken van formatief toetsen