Tevredenheidsonderzoek

Een tevredenheidsonderzoek is een onderzoek waarmee de school kan peilen of de ouders, leerkrachten en/of leerlingen tevreden zijn. Uit de peiling blijkt op welke punten de doelgroep van het onderzoek wel of juist niet tevreden is. Door het evalueren van die informatie en het werken aan de verbeterpunten kan de kwaliteit van de school te verbeteren.  Een tevredenheidsonderzoek geeft ook aan of de school op de goede weg is. In dat geval is het een opsteker en een stimulans om zo door te gaan.