LVS
Digitale toetsen
Professionalisering
Blended learning E-learning trends en ontwikkelingen
Rekenen
Dyscalculie Verbeteren rekenvaardigheid mbo
Taal
Game Interactieve Fictie Vroege ontwikkeling geletterdheid ICT-vroege geletterdheid Verhaalbegrip kleuters met ICT
Leren
Adaptieve software Blended learning Cognitieve balans Onderzoekend leren Kwaliteit leermateriaal Effectiever onderwijs Edutainment Blended learning effect E-portfolio’s Burgerschap games Verbeteren leerprestaties ICT differentiatie Programmeren 2 Programmeren 1 Mythe van leerstijlen
Lezen
Lezen met lees-app Ontluikende geletterdheid ICT oplossing problemen lezen Digitale leeskilometers groep 3
Middelen
Computerapplicaties Digitaal schoolbord ICT-beleidsplan Leren in 2020 - 1 ICT in kindcentra Leren in 2020 - 2 Onderwijs en ICT Werking en beperking
Problemen
Cyberpesten Digitale dementie Digitale media en kinderhersenen Problematisch internetgedrag Kleuters en iPads
ICT
Digitale leermiddelen Digitale geletterdheid vo ICT-innovatie Tablet in het onderwijs Nieuwsgierigheid computergames Integreren in klassenpraktijk Buitenschoolse mediagebruik Jonge kinderen en tabletgebruik Digitale gymles Opleiding ICT beheerder
Verder kijken
ict onderwijs digitale vaardigheden ICT rekenen software internet informatie zoeken kennis learning analytics samenwerkend leren metacognitieve vaardigheden tutor scaffolding multimedia beeld geluid audio multimedia geheugen ict multimedia geheugen ict effectief leren multimedia geheugen ict effectief leren bronnen multimedia geheugen zelfsturing ict opbrengstgericht werken digitaal leerlingvolgsysteem professionalisering ict praktijk serious games beroepsonderwijs synchroon coachen opleiding leraren tekst schrijven outline tool toetsen leerlingvolgsysteem opbrengsten TPACK ICT integratie onderwijs typen schrijven typecursus lezen videovoorbeelden ict effect animatie leerproces instructie video

 

Terugkijken met een tablet: De opbrengsten van de digitale gymles

Geplaatst op 1 juni 2016

Dit onderzoek richt zich op de opbrengsten van de digitale gymles. Hierbij wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met de wijze en het moment waarop digitale videobeelden worden ingezet. Eerst wordt onderzocht welk type beeldbewerking (visuele accentuering of markering) de aandacht van de leerlingen het best richt op de relevante aspecten in de videobeelden. Vervolgens wordt onderzocht in welke fase van een lessenreeks de docent de digitale middelen het best inzet. De opbrengsten van de digitale gymles worden gemeten in termen van beter bewegen en de beleving van bewegen. Het onderzoek resulteert in direct inzetbare digitale gymlespakketten.

Digitale technologie is in de gymles geen nieuw fenomeen. Op een groeiend aantal scholen worden tablets in de gymles gebruikt, of overwegen docenten dit te doen. Het gebruik spitst zich toe op het geven van instructie en feedback met digitale videobeelden. Hiervoor zijn inmiddels praktisch bruikbare en pedagogisch-didactisch doordachte lesontwerpen ontwikkeld. Echter, de opbrengsten van deze digitale gymlessen voor het leren bewegen en de beleving van bewegen zijn niet vastgesteld. Zo blijft -ook onder docenten- twijfel bestaan of de beloften van digitale technologie waargemaakt kunnen worden.

Docenten hebben grote behoefte aan kennis en methoden die het leerlingen mogelijk maakt de juiste informatie uit de digitale videobeelden te destilleren. Videobeelden bevatten immers een veelheid aan informatie, en voor de docent is het ondoenlijk alle leerlingen individueel te begeleiden. Een digitale interface helpt daarbij. Een andere urgente behoefte is kennis over het beste moment waarop binnen een lessenreeks de digitale gymles ingezet kan worden (en ook: wanneer beter niet).

Het onderzoek richt zich op de opbrengsten van de digitale gymles, waarbij uitdrukkelijk rekening wordt gehouden met de wijze en het moment waarop de digitale videobeelden worden ingezet. Eerst wordt onderzocht welk type beeldbewerking (visuele accentuering of markering) de aandacht van de leerlingen het best richt op de relevante aspecten in de videobeelden, en vervolgens in welke fase van een lessenreeks de docent de digitale middelen het best inzet. De opbrengsten van de digitale gymles worden gemeten in termen van beter bewegen en bewegen beleven. Het onderzoek resulteert in direct inzetbare digitale gymlespakketten.

Consortium bestaande uit: Northgo College, Van der Capellen scholengemeenschap, dr. J. van der Kamp (Christelijke Hogeschool Windesheim), drs. M. Van Berkel (SLO), G. van Mossel (SLO), T. Bouter (Christelijke Hogeschool Windesheim), drs. J. Duivenvoorden (Christelijke Hogeschool Windesheim), dr. I. van Hilvoorde (Christelijke Hogeschool Windesheim).

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  405-15-506
Titel onderzoeksproject:  Terugkijken met een tablet: De opbrengsten van de digitale gymles
Looptijd:01-05-2015 tot 31-08-2016

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Dr. J. van der Kamp Windesheim j.vander.kamp@vu.nl

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]

Digitale gymlesInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.