Schoolrijpheid

Met schoolrijpheid wordt aangegeven dat het kind aan de voorwaarden voldoet om aan het basisonderwijs te beginnen. Over het algemeen valt dit moment tussen het 4e en 5e jaar.


Schoolrijpheid omvat verschillende aspecten:

  • Basisvoorwaarden zoals intelligentie, motorische vaardigheden, ruimtelijke oriëntatie, tijdsbesef, visuele en auditieve waarneming, taalontwikkeling, motivatie en concentratievermogen.
  • Sociale ontwikkelingsaspecten zoals[ zelfvertrouwen, aanpassingsvermogen, zelfstandigheid, zelfstandig zonder ouders zich kunnen aanpassen aan anderen, om kunnen gaan met gedeelde aandacht, zich aan regels kunnen houden, samen kunnen spelen.
     

Schoolrijpheid heeft te maken met de mogelijkheden van het kind zelf, maar kan ook zeker door ouders en omgeving gestimuleerd worden.
 

Gerelateerd

KIJK!
KIJK!
ontwikkeling van het jonge kind
Bazalt | HCO | RPCZ 
Spelend leren of leren spelen?
Spelend leren of leren spelen?
Kleuters en spel
Medilex Onderwijs 
Kindvolgmodel: terug naar de kern!
Kindvolgmodel: terug naar de kern!
Minder invullen, meer weten
De lerende school 
Fase jonge schoolkind
De fase van het jonge schoolkind - kunnen kleuters leren lezen?
Ewald Vervaet
Slimme kleuters
Slimme kleuters
Eleonoor van Gerven
Ontwikkeling kleuter
Je zal maar kleuter mogen zijn!
Dolf Janson
Taalachterstand
Taalachterstand
Sieneke Goorhuis
Wegwijs in hooggevoeligheid
Wegwijs in hooggevoeligheid - kenmerken en tips
Arja Kerpel

Kleuterverlenging
Wat is effectiever: verlengde kleuterbouw of snelle doorstroom naar groep 3?
Leeropbrengsten van werken met een weektaak
Weektaak bij kleuters: wat brengt het op?
Intrinsieke motivatie
Het motiveren van leerlingen met verschillende prestatieniveaus en achtergrondkenmerken
Leereffecten computerspel kleuters
Leereffecten computerspel voor rekenen bij kleuters
Achterstand autochtone doelgroepleerlingen
De achterstand van autochtone doelgroepleerlingen
Implementatie wet OKE
De Wet OKE, beleidsreconstructie en implementatie in twaalf gemeenten
Ouderlijk opleidingsniveau
Ouderlijk opleidingsniveau en onderwijsachterstanden van kinderen
Onderwijsachterstandenbeleid vve/po
Onderwijsachterstandenbeleid op voorschool en basisschool
Taallijn peuters kleuters
Het effect van Taallijn bij peuters en kleuters
Beginnende geletterdheid
Leergedrag kleuters legt belangrijke basis voor het leren lezen
Verhaalbegrip kleuters met ICT
Verhaalbegrip van kleuters met ICT en digitale boeken
Prestaties en etniciteit
Motivatie bij verschillende prestatieniveaus en sociale en etnische achtergrond
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.