RemediŽren

Als een leerkracht probeert om door middel van gerichte hulp problemen te verhelpen, dan heet dat remediëren. Nadat een leerkracht bijzonderheden in het gedrag of werk van een kind signaleert, stelt hij een handelingsplan voor het kind op. Hierin staat hoe de leerkracht het probleem wil oplossen en hoe hij dat wil bereiken. Bij leerproblemen kan de leerkracht na afloop van het remediëren een toets afnemen om te kijken of het doel bereikt is. Het remediëren wordt meestal door de leerkracht of de RT-er gedaan.

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.