Protocol ERWD

Het Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie (ERWD) biedt een stappenplan voor passend rekenwiskundeonderwijs wanneer de rekenwiskundige ontwikkeling van een leerling niet optimaal verloopt.

Het Protocol ERWD richt zich op het rekenwiskunde-onderwijs aan alle leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar in het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs.
 
Het protocol is geschreven voor iedereen die zich direct of indirect bezighoudt met rekenwiskunde-onderwijs binnen de school en daaromheen, maar bevat ook nuttige informatie voor ouders.

Gerelateerd

Voorkomen van rekenproblemen
Voorkomen van rekenproblemen - protocol dyscalculie
Korstiaan Karels
Rekenproces in de rekenles
Het rekenproces in de rekenles - protocol ERWD
Korstiaan Karels
Diagnosticerend onderwijzen bij rekenen
Diagnosticerend onderwijzen bij rekenen
Korstiaan Karels
Singapore rekenen
Singapore Rekenen - Rekenwonders
Korstiaan Karels
Leerlijn rekenen
Leerlijn rekenen - Wie kan delen, kan vermenigvuldigen
Martie de Pater
Tafels leren
Leren vermenigvuldigen: meer dan tafels leren!
Martie de Pater
Schatten en rekenen
Een schatter kan niet zonder redeneren
Dolf Janson
Citotoets rekenen groep 1 2
Spelen of Toetsen - kansen voor wiskundige ontwikkeling
Martie de Pater
Opbrengstgericht werken en rekenproblemen
Herkenbare rekenproblemen en persoonlijke doelen
Dolf Janson
Rekenen automatiseren
Het effect van gericht automatiseren van rekenvaardigheden
Marjolein Zwik
Leerlijnen de baas
De leerlijnen de baas
Martie de Pater
Beter rekenonderwijs
Op weg naar beter rekenonderwijs
Dolf Janson
Digitaal assessment
Digitaal ondersteunde assessment in het rekenonderwijs
Ontwikkelingspaden
Ontwikkelingspaden voor rekenonderwijs
Rol werkgeheugen getalbegrip rekenonderwijs basisschool
Rol van het werkgeheugen en getalbegrip in het rekenonderwijs op de basisschool
Hersengedrag rekenonderwijs po
Hersengedrag bij rekenonderwijs in het basisonderwijs
Computerspelletjes
Computerspelletjes in het rekenonderwijs op de basisschool – OnderwijsBewijs
Programma rekenachterstand basisschool
Programma voor rekenachterstand op de basisschool – OnderwijsBewijs
Rekenen beeld vaker beeldende opgaven rekenonderwijs OnderwijsBewijs
Rekenen in beeld – vaker beeldende opgaven in rekenonderwijs – OnderwijsBewijs
Prentenboeken voorlezen
Prentenboeken voorlezen draagt bij aan reken-wiskundige ontwikkeling van kleuters
Beter leren rekenen po
Beter leren rekenen op de basisschool