Pedagogiek

Pedagogiek is opvoedkunde. Andere gangbare betekenissen zijn onderwijsleer en opvoeding. De pedagogiek probeert op een systematische manier kennis te verwerven over de ontwikkeling van een kind tot zijn volwassenheid.

Pedagogiek is een wetenschap, de uitvoerder daarvan is een pedagoog. Pedagogen bestuderen de opvoeding en de ontwikkelingsfasen van een kind. Daarnaast kijken zij ook naar de relatie van het kind met zijn omgeving, want dat heeft invloed op de ontwikkeling.

Er zijn diverse specialisaties in de pedagogiek, zoals orthopedagogiek en onderwijspedagogiek. Ook zijn er takken van de pedagogiek die zich bezighouden met de theorie of de historie.

Gerelateerd

Pedagogische opdracht
Pedagogische opdracht basisschool - onderwijsvisies - mensbeeld
Arja Kerpel
Opvoeden
Opvoeden: opvattingen - middelen - maatschappelijke betekenis
Arja Kerpel
Overdenken en doen
Overdenken en doen - Een pedagogische bijdrage aan adaptief onderwijs
Luc Stevens
Pedagogisch basisklimaat
Pedagogisch (basis) klimaat
Luc Stevens
Hoge verwachtingen
Verwachtingen van kinderen? Leer van het Rosenthaleffect!
Marcel Schmeier
Het prachtige risico van onderwijs
Het prachtige risico van onderwijs – Gert Biesta
Machiel Karels
Verantwoordelijkheid nemen
Geef de leerkracht zijn vak terug!
Luc Stevens
Doel van onderwijs
Luc Stevens: Neutraal onderwijs is een illusie
Machiel Karels