Onderwijstijd

De onderwijstijd is de tijd die besteed wordt voor de uitvoering van het onderwijsprogramma. De onderwijsinspectie heeft drie criteria opgesteld waar onderwijsactiviteiten aan moeten voldoen om gerekend te worden onder onderwijstijd. Het eerste criterium is dat het onderwijs uitgevoerd wordt onder de pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid van bekwaam onderwijspersoneel. Het tweede criterium is dat het onderwijs deel uitmaakt van het geplande en verplichte onderwijsprogramma. Het derde criterium is dat het onderwijs door een inspirerend en uitdagend karakter moet bijdragen aan een zinvolle invulling van de studielast van de leerlingen.