Leerstofaanbod

Het leerstofaanbod is de informatie die bij elk vak wordt aangeboden aan de leerlingen. Dit moet invulling geven aan de kerndoelen en de doelstellingen van de les. Het leerstofaanbod is gericht op kennisoverdracht en kennismaking met de diversiteit in de samenleving. Goede lesmethodes zorgen voor een doorgaande lijn in het leerstofaanbod. Dat wil zeggen, dat de leerstof die in groep 6 aangeboden wordt, een logisch vervolg is op de leerstof in groep 5. De leerinhouden moeten aansluiten op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Als het goed is, werkt de leerkracht met een specifiek aanbod om de sociale competenties van de kinderen te ontwikkelen. Bij het leerstofaanbod hoort ook het toerusten en vormen. Een onderdeel daarvan is het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

Gerelateerd

Leerinhouden
Leerinhouden: wetgeving - kennis - ordening - invloed leerkracht
Arja Kerpel
Taalles als taallab
De taalles als taallab. Op weg naar een uitdagende invulling van de taalles.
Dolf Janson
Cultuurco÷rdinator
10 jaar cultuurco÷rdinatoren op school. Hoe staat het ermee?
Sanne van den Hoek
Hoge verwachtingen
Verwachtingen van kinderen? Leer van het Rosenthaleffect!
Marcel Schmeier
Pictoverhalen lezen
Pictoverhalen: op weg naar leessucces
Marcel Schmeier
Grip op leesbegrip
Beter toetsen en evalueren van lezen met begrip
Karin van de Mortel
Goede schoolteksten
Een goede schooltekst. Het begin van goed leesonderwijs.
Gerdineke van Silfhout
Overladenheid
Overladenheid, de erfzonde van het onderwijs
Henk Sissing
Nationaal curriculum
De vorming van een nationaal curriculum: #onderwijs2032
Marjolein Zwik