LA/LB-schaal

In het basisonderwijs zijn er globaal gezien twee loonschalen: LA en LB. In een LB schaal verdien je meer dan in een LA schaal. Als gewone leerkracht krijg je de LA schaal. De LB schaal geldt in het speciaal (basis)onderwijs en kan gebruikt worden voor leerkrachten in het reguliere basisonderwijs, die een speciale opleiding en functie hebben. De school bepaalt of een opleiding in aanmerking komt voor een LB schaal. Het kan gaan om de functie van bijvoorbeeld reken coördinator, taal coördinator, begaafdheidsspecialist of counselor. De overheid heeft extra geld beschikbaar gesteld om te zorgen dat steeds meer leerkrachten in een LB schaal komen.  Op deze manier wil de overheid meer groeimogelijkheden en professionaliteit in het basisonderwijs creëren. Dit heet het versterken van de functiemix.

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.