Kerndoelen

De kerndoelen geven per vak aan wat de leerlingen moeten kennen en kunnen aan het einde van de basisschool. Het Ministerie van OCW heeft de kerndoelen opgesteld. Het is een referentiekader voor scholen, zodat leerkrachten weten waar zij zich op moeten richten bij de ontwikkeling van de leerlingen. De kerndoelen gaan over de hoofdlijnen, scholen hebben zelf de vrijheid om te bepalen hoe de kinderen de doelen halen. De kerndoelen zijn ingedeeld per leergebied, bijvoorbeeld: Rekenen en Wiskunde, Nederlands en Oriëntatie op jezelf en de wereld.

Gerelateerd

Leerinhouden
Leerinhouden: wetgeving - kennis - ordening - invloed leerkracht
Arja Kerpel
Techniek talent
Talentontwikkeling met wetenschap en techniek
Hanno van Keulen
Leerlijnen de baas
De leerlijnen de baas
Martie de Pater
Objectief beoordelen
Objectief beoordelen van taalproducten: een (on)mogelijke opgave
Gerdineke van Silfhout
Pictoverhalen lezen
Pictoverhalen: op weg naar leessucces
Marcel Schmeier
Methode kiezen
Toe aan een nieuwe methode
Menno van Hasselt
Aanpak begrijpend lezen
Effectieve aanpak van begrijpend lezen op het basisonderwijs – OnderwijsBewijs