Interventie

Interventie betekent letterlijk: tussenkomst. De leerkracht grijpt in, met als doel het gedrag van de leerling of de omstandigheden te beïnvloeden. De interventie kan gericht zijn op het sociale gedrag, het cognitieve gebied of de motivatie.

Een interventie kan een kleine handeling zijn, maar ook een heel project. Een voorbeeld van een kleine interventie is het tijdelijk uit elkaar zetten van twee leerlingen als zij de orde in de klas verstoren. Een grote interventie is bijvoorbeeld het ingrijpen van de onderwijsinspectie als de onderwijskwaliteit onder de maat is.

Een integrale interventie is een interventie waarbij het kind, de ouders en de school betrokken zijn. Het is belangrijk om uitgebreide interventies te evalueren en te kijken of het beoogde doel behaald is. 

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.