Home

Onderwijs en onderzoek

Wij-leren.nl biedt u een uitgebreide onderwijskundige kennisbank en een helder beschreven begrippenkader.

Onderwijskundige specialisten geven hun mening over actuele ontwikkelingen.

Uw onderwijskundige kennis blijft op peil door het volgen van wij-leren.nl.

 

Cesuur
Waar ligt de cesuur? Vier experts over grens tussen voldoende/onvoldoende
Karen Heij Waar ligt de grens tussen voldoende en onvoldoende? In dit artikel vatten we inzichten samen van vier experts. Wat is eigenlijk een cesuur? Zit er logica achter de 5,5 als onvoldoende?
Digitale feedback 2
Directe feedback in digitale leermiddelen; succes gegarandeerd? – deel 2
Pepijn Dousi Wat heeft invloed op de waarde van feedback in digitale leeromgevingen? De aard van de feedback en de kenmerken van zowel de leertaken als de lerende.
Ervaringsreconstructie
De ervaringsreconstructie; van onmogelijkheid naar kans
Marcel van Herpen Een lastige leerling blijkt vaak geen lastige leerling als er wordt gewerkt vanuit de Ervaringsgerichte benadering. Het team werkt samen aan de 'lastige' leerling door zijn ervaringen in kaart te brengen.
Feedback op emotie
Wanneer draagt feedback bij aan leren?
Lia Voerman Feedback kan gaan over emotie. Het is belangrijk dat in te zien en op de juiste manier feedback te geven. Maak hierbij onderscheid in discrepantiefeedback en progressiefeedback.
Leren van toetsen
Toets om te leren: taalvaardigheid op een hoger niveau!
Gerdineke van Silfhout Formatief toetsen werkt echt! Mits je het echt inzet zodat de leerling ervan kan leren. De manier waarop je je feedback dan vormgeeft is van groot belang.
Maatwerk en vakmanschap
Van maatwerk naar vakmanschap bij gedragsproblematiek
Peter Mol Kwaliteit is direct van invloed op het werk van een begeleider. In dit artikel bespreekt Peter Mol vanuit een niet gebruikelijke invalshoek stimuleren van kwaliteitsverhoging van collega’s.
Leerplan in beeld
Leerplan in Beeld: website geeft houvast bij gepersonaliseerd leren
René Leverink Hoe maken we een leerplan dat recht doet aan individuele leerbehoeften én aan algemene randvoorwaarden? Leerplan in beeld helpt bij het houden van overzicht en maken van keuzes.
Leesmotivatie bevorderen
Investeren in leesmotivatie bevordert motivatie en leesvaardigheid
Annemieke van Nifterik Programma's die de leesmotivatie verhogen, hebben een positief effect op leesvaardigheid. Ze kunnen worden ingezet om laaggeletterdheid terug te dringen.
Kinderrechter
7 vragen over de kinderrechter
Miriam de Heer Hoeveel kinderen plegen een strafbaar feit? Als je het kinderen vraagt, blijkt dat 55 tot 65 procent wel eens iets strafbaars heeft gedaan. Wanneer komt de kinderrechter in beeld?

Kiplekker lespakket

NOT 2017

Inschrijven nieuwsbrief

Reviews ontwikkelingsmateriaal

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.