Gezag

Gezag komt van het woord gezeggen. Het heeft ook te maken met het woord zeggenschap. Als je gezag hebt, dan heb je natuurlijk overwicht, zodat de kinderen je accepteren als opvoeder. Als leerkracht kan je gezag verwerven door je uitstraling, eerlijkheid en oprechtheid. Gezag is iets anders dan macht. Leerlingen kunnen naar je luisteren omdat je macht hebt (bijvoorbeeld om straf te geven), terwijl je geen gezag inboezemt. De gezagsverhouding verandert bij het opgroeien. Naarmate het kind ouder wordt, neemt de verantwoordelijkheid van de opvoeder af en krijgt het kind meer vrijheid en eigen verantwoordelijkheid.