Ruimtelijk inzicht GIS
Algemeen
Leeromgevingen Gemotiveerde leerhouding Basisonderwijs met/zonder basis Systeemdenken en denkgewoonten Systeemdenken 21e eeuw Effectief onderwijs Filosoferen doe je zo Het Grote Vindingrijkboek Onderwijsmythes Onderwijs moet boeien Onderwijs slaat door Teach like a Champion Tiener college Leerlijnen vergelijken
Communicatie
Didactisch coachen 1 Didactisch coachen 2 Didactisch coachen 3 Gebruik animaties po Animaties natuur po Animaties rekenen po Animaties taal po
Klassenmanagement
Orde en aandacht Didactische werkvormen Grote en kleine groep Klassenmanagement Soepele lesovergang Vinger opsteken Zelfstandig werken
Instructie
Directe instructiemodel 4C/ID-model Expliciete Directe Instructie Humor in de klas Competenties Leren van fouten Mindmap maken Bewust bezig zijn met taal
Onderwijskwaliteit
Factoren die de Cito-eindtoets beinvloeden
Sociaal
Drama voor groepsvorming
Taal
Tweetalig onderwijs en schoolprestaties
Co÷peratief leren
Co÷peratief leren Co÷peratieve werkvormen Onderzoekend leren
Leren
Leerbevorderende feedback Formatieve toetsing Nakijken en feedback Bewegend leren
Lezen
Fonemisch bewustzijn Voorwaarden voor begrijpend lezen Lezen en schrijven Leesmotivatie bevorderen Mentale voorstellingen Visie op literatuuronderwijs SLIM in het sbo Leesvaardigheid praktijkonderwijs Leesprestaties groep 6 po 2016
Samenwerken
Didactische vormgeving Excellentie Communities kennis over onderwijs Samenwerken met STIP
Schrijven
Schrijfonderwijs basisschool Lezen en schrijven vmbo Schrijfmateriaal
Differentiatie
Differentiatievormen Differentiatie adaptief onderwijs Differentiatie proces Opdrachtgestuurd leren Differentiatie methodiek Differentiatie Differentiatie zelfregulatie (1) Differentiatie zelfregulatie (2) EfficiŰnte differentiatie Feedback prestaties Individueel maatwerk vo MEGAband Leerstof hoogbegaafden Leerstofjaarklassensysteem Middenmoot als vertrekpunt Didactische impulsen OGO
Onderwijssysteem
Klassengrootte
Jonge kind
Fase jonge schoolkind Kleuters en vrij spel Basisontwikkeling en OGW Het vrije spel
Beroepsonderwijs
Werkplekleren in het beroepsonderwijs
Techniek
Practicum als onderwijsactiviteit
Passend onderwijs
Adaptief onderwijs SBO Hogere orde denken
Visies
Adaptief onderwijs Basisontwikkeling bij OGO Ervaringsgericht onderwijs Lerend werken Ontwikkelingsgericht onderwijs Ontdekkend leren Waardengedreven onderwijs
Jean Piaget
Jean Piaget Piaget: objectpermanentie Piaget: epistemologie Piaget: empirisme Piaget: leertheorie
Exacte vakken
Digitale Wiskunde Omgeving HAVO VWO Vernieuwend bŔtaonderwijs
ICT
Virtual reality Digitale didactiek 2 Mediawijsheid in curriculum Games voor leerlingen met concentratieproblemen Digitale didactiek

 

Gebruik van animaties in basisonderwijs

Geplaatst op 1 juni 2016

Hoewel animaties vandaag de dag veel gebruikt worden in het onderwijs, zijn ze vaak niet erg effectief in termen van leerresultaten. Een uitzondering zijn animaties waarin motorische handelingen te zien zijn (zoals origami of constructietaken). In het huidige project wordt onderzocht of het toevoegen van motoractivatie aan animaties waarin normaal gesproken geen motorische handelingen te zien zijn (zoals over rekenen, taal, of wetenschappelijke concepten), de leerresultaten van basisschool kinderen kan bevorderen. Volgens theorieën van belichaamde cognitie (embodied cognition), zijn cognitieve processen gegrond in perceptie en actie. Er zijn aanwijzingen dat motoractivatie het leren van bijvoorbeeld taal, zou kunnen bevorderen. In dit project wordt onderzocht of dat ook geldt wanneer motor activatie wordt toegevoegd aan animaties, door het laten zien van gebaren in animaties, of het zelf maken van gebaren tijdens het zien van animaties (d.w.z. het volgen van de beweging in de animaties), of het zelf aansturen van animaties door middel van gebaren (met de Nintendo Wii). Ook zal onderzocht worden wat de rol is van de mate waarin gebaren betekenisvol zijn en wat het effect is van het maken van eerder geobserveerde gebaren tijdens een toets.

In het eerste deelproject wordt dit onderzocht bij animaties over rekenen, in het tweede deelproject bij animaties over grammatica (zintransformaties) en in het derde deelproject bij animaties over natuurkundige concepten (de werking van hefbomen). In het vierde, nog te starten deelproject, zal een postdoc door middel van EEG proberen om meer inzicht te verkrijgen in de onderliggende mechanismen van de effecten die in de andere deelprojecten worden gevonden.

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  411-10-905
Titel onderzoeksproject:  Yes Wii Can: An Embodied Cognition Approach to Improving the Design of Animations for Primary Education
Looptijd:01-06-2011 tot 31-07-2016

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Prof. dr. T.A.J.M. van Gog Erasmus Universiteit Rotterdam vangog@fsw.eur.nl

Projectuitvoerder(s)

Naam Instelling E-mail
Mw. L.S. Post Erasmus Universiteit Rotterdam l.s.post@fsw.eur.nl
Dhr. M. Wiemers BSc    
Mw. B. van Huik MSc    
Dhr. W.T.J.L. Pouw MSc    

Publicatie(s)

  •  

Relevante links(s)

Gerelateerde projecten

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]

Gebruik animaties poInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.