Entreetoets

De Entreetoets is een toets van het CITO, die de basisvaardigheden Rekenen-Wiskunde, Taal en Studievaardigheden toetst bij leerlingen uit groep 5, 6 en 7. Door deze toetsen krijgt de leerkracht inzicht in de prestaties van zijn leerlingen, individueel en als groep. De Entreetoets bestaat uit drie boekjes: een kennismakingsboekje, een opgavenboek en een bronnenboek. De Entreetoets bestaat uit zestien taken, die elk zo’n 25 opgaven tellen. De tijd die de leerlingen krijgen om de opdrachten te maken, verschilt per taak. Soms krijgen ze 25 minuten, maar vaak staat er drie kwartier voor. De rapportage gebeurt door een leerlingprofiel, daarin staat de uitslag per onderdeel weergegeven.

Gerelateerd

Leeropbrengsten gebruiken
Intern sturen ≠ extern verantwoorden
Menno van Hasselt
Computer Adaptieve Oefentoetsen
Onderwijsdifferentiatie met Computer-Adaptieve Oefentoetsen met docentenfeedback
Samenstelling klas
Samenstelling van de klas en cognitieve en sociaal-emotionele uitkomsten
Opbrengstgericht werken
Opbrengstgericht werken: van beleidsspeerpunt tot de uitvoering in de groep
Toetsvormen
Reviewstudie: verbinding tussen leerdoelen, instructie en toetsen in taalonderwijs
Voorwaarden formatieve toetsing
Voorwaarden voor effectieve formatieve toetsing – reviewstudie
Kwaliteit toetsen
Kwaliteit van toetsen
Toetsing en motivatie
Invloed van toetsing op motivatie: effecten en mechanismen in verschillende contexten
Exacte vakken 2011
Exacte vakken internationaal vergeleken, groep 6, basisonderwijs – TIMSS-2011
Nadruk basisvaardigheden po
Nadruk op basisvaardigheden in het primair onderwijs
Formatief toetsen
Effectieve kenmerken van formatief toetsen