Empathie

Empathie is het vermogen om zich te verplaatsen in een ander. Het is een van de vijf belangrijkste eigenschappen van emotionele intelligentie (EQ). Om de gevoelens van een ander te kunnen begrijpen, moet je eerst zelfinzicht hebben. Empathie is in het dagelijks leven van groot belang. Het is een vaardigheid die aan te leren is, al zijn er ook kinderen die het van nature in zich hebben. In het onderwijs kan het aanleren van empathie het beste spelenderwijs gebeuren. Het kan ook goed aan de orde komen bij het oplossen van conflicten. Bijvoorbeeld: ‘Hoe zal Maria zich gevoeld hebben, toen je haar uitschold?’ Op die manier laat je kinderen nadenken over de gevoelens van een ander. 

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.