Classificeren

Classificeren is het indelen op grond van kenmerken. In het onderwijs wordt deze term vaak gebruikt in verband met de DSM-V, voor het indelen van stoornissen.

Classificeren wordt door critici ook wel ‘labelen’ genoemd. Een voordeel van classificeren is dat het de communicatie tussen deskundigen bevordert.

Een nadeel van classificeren is dat er bijna uitsluitend naar de kindkenmerken wordt gekeken, en niet zozeer naar het onderwijsaanbod.

Bij handelingsgericht classificeren gaat het niet meer om de vraag: ‘Wat heeft dit kind?’, maar om de vraag: ‘Wat heeft dit kind nodig?’ Op die manier kan een zorgleerling veel beter geholpen worden. 

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.