Classificeren

Classificeren is het indelen op grond van kenmerken. In het onderwijs wordt deze term vaak gebruikt in verband met de DSM-V, voor het indelen van stoornissen.

Classificeren wordt door critici ook wel ‘labelen’ genoemd. Een voordeel van classificeren is dat het de communicatie tussen deskundigen bevordert.

Een nadeel van classificeren is dat er bijna uitsluitend naar de kindkenmerken wordt gekeken, en niet zozeer naar het onderwijsaanbod.

Bij handelingsgericht classificeren gaat het niet meer om de vraag: ‘Wat heeft dit kind?’, maar om de vraag: ‘Wat heeft dit kind nodig?’ Op die manier kan een zorgleerling veel beter geholpen worden. 

Gerelateerd

HGW classificeren
Handelingsgericht classificeren in het onderwijs
NoŽlle Pameijer
Handelingsgericht indiceren
Handelingsgericht Integraal Indiceren
Wijnand Gijzen
ADHD is geen ziekte
ADHD is geen ziekte
Laura Batstra
Psychiatrische diagnose
Wees terughoudend bij stellen psychiatrische diagnose
Laura Batstra