Brede school

Een brede school is de overkoepelende samenwerking tussen diverse partijen die gericht zijn op kinderen. Het doel van de samenwerking is het vergroten van de ontwikkelingskansen van ieder kind.

Bij een brede school hoort in ieder geval een onderwijsinstelling. Daarnaast kunnen ook de peuterspeelzaal, de kinderopvang, de fysiotherapeut en andere cultuur- sport- en welzijnsinstellingen deel uitmaken van de brede school.

Het aantal brede scholen groeit erg hard. Door het concept van de brede school zijn de lijntjes tussen de diverse instellingen korter en kan de zorg voor kinderen efficiënter aangeboden worden.

De Brede School kent verschillende uitingsvormen en ambitieniveaus. De Brede School kan zich eventueel ontwikkelen tot een Integraal Kind Centrum (IKC). Steeds meer Brede Scholen bouwen hun inhoudelijke samenwerking uit en groeien zo toe naar een integrale aanpak.

Een belangrijk knelpunt voor een echt integrale aanpak binnen de Brede School zijn regels, organisatiemodellen, wetten en financiering. Het IKC heeft de ambitie om tot een doorbraak in deze struikelblokken te komen, om zo de gewenste integrale aanpak mogelijk te maken. De ambitie van het IKC reikt hierin verder dan die van de Brede School.

Gerelateerd

Brede school
Brede school - Top tien kenmerken van brede scholen
Job van Velsen
Brede school en integratie
De Brede School: passend onderwijs en integratie
Anke de Boer
ICT in kindcentra
Welke rol speelt ICT voor de kinderen in de kindcentra?
Job van Velsen