Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding is een vorm van hulpverlening waarbij een ambulant begeleider naar de basisschool komt om een leerling met een rugzakje individueel te begeleiden. Het kan gaan om slechthorende kinderen, kinderen met taal-/spraakproblemen of leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum. De ondersteuning kan ook ingezet worden voor de leerkracht of de ouders van de leerling. De begeleiding bestaat onder andere uit advies en coaching. Vaak stelt een ambulant begeleider een handelingsplan op, wat aan het einde van het cursusjaar geëvalueerd wordt. Regionale expertisecentra of scholen voor speciaal basisonderwijs kunnen ambulante begeleiding aanbieden.

Gerelateerd

Passend onderwijs
Passend onderwijs op een basisschool - ondersteuningsplicht
Arja Kerpel
Co-teaching
Co-teaching: een pakkende aanpak voor passend onderwijs
Sandra Koot
Middenmoot als vertrekpunt
Middenmoot als didactisch vertrekpunt - opbrengstgericht passend onderwijs
Wijnand Gijzen
Attitude in de klas
Het belang van attitudes in Passend Onderwijs
Anke de Boer
Brede school en integratie
De Brede School: passend onderwijs en integratie
Anke de Boer
Passende ouderbetrokkenheid
Bang voor ouders
Peter de Vries
Taakspel voortgezet speciaal onderwijs cluster 4
Taakspel in het voortgezet speciaal onderwijs cluster 4
Rugzakbeleid LGF
Leerlinggebonden Financiering (LGF) oftewel het rugzakbeleid
Functioneren LCTI
Het functioneren van de LCTI
Regionale Expertise Centra
Organisatie en functioneren van de Regionale ExpertiseCentra
Adaptief onderwijs SBO
Adaptief onderwijs op speciale scholen voor basisonderwijs (SBO)
Integratie onder Rugzak beleid
Integratie onder het Rugzak-beleid
Positie ouders binnen LGF
Positie van ouders binnen de Regeling Leerlinggebonden Financiering (LGF)
Leerlingstromen bo-sbo
Leerlingstromen basisonderwijs en speciaal basisonderwijs
Weer Samen Naar School WSNS review
Weer Samen Naar School (WSNS) – review