Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding is een vorm van hulpverlening waarbij een ambulant begeleider naar de basisschool komt om een leerling met een rugzakje individueel te begeleiden. Het kan gaan om slechthorende kinderen, kinderen met taal-/spraakproblemen of leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum. De ondersteuning kan ook ingezet worden voor de leerkracht of de ouders van de leerling. De begeleiding bestaat onder andere uit advies en coaching. Vaak stelt een ambulant begeleider een handelingsplan op, wat aan het einde van het cursusjaar geëvalueerd wordt. Regionale expertisecentra of scholen voor speciaal basisonderwijs kunnen ambulante begeleiding aanbieden.

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.