Adaptief onderwijs

Adaptief onderwijs gaat uit van de verschillen tussen kinderen en stemt het onderwijs af op de behoefte van de leerlingen. De visie erachter is dat kinderen beter leren als de leerstof op de interesses van de leerlingen is afgestemd.

Adaptief onderwijs wil afwisseling in de lessen en meer aandacht voor samenwerken. Het zelfvertrouwen en de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen moet zoveel mogelijk gestimuleerd worden.

Bij het traditionele vernieuwingsonderwijs en de onderwijsconcepten Ervaringsgericht Onderwijs (EGO) en Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) speelt adaptief onderwijs een belangrijke rol.

Gerelateerd

Ervaringsgericht onderwijs
Ervaringsgericht onderwijs: werkvormen - welbevinden - betrokkenheid
Arja Kerpel
Leerhouding als basis
De leerhouding als basis voor succes op school
Jos Cp
Adaptief onderwijs
Is ons onderwijs al adaptief?
Jos Cp
Gemotiveerde leerhouding
Adaptief onderwijs: de actieve en gemotiveerde leerhouding centraal
Jos Cp
Overdenken en doen
Overdenken en doen - Een pedagogische bijdrage aan adaptief onderwijs
Luc Stevens
Leren en onderwijzen
Over leren en onderwijzen
Luc Stevens
Een denkpauze
Een denkpauze en de moeite met verandering
Luc Stevens
Taalles als taallab
De taalles als taallab. Op weg naar een uitdagende invulling van de taalles.
Dolf Janson
Route 8 en IEP eindtoets
Wat valt er te kiezen naast de Centrale Eindtoets Basisonderwijs?
Gerdineke van Silfhout
Essential Schools
The Essential Schools in de VS - scholen die je leren wie je bent
Machiel Karels
Computer Adaptieve Oefentoetsen
Onderwijsdifferentiatie met Computer-Adaptieve Oefentoetsen met docentenfeedback
Onderwijsachterstandenbeleid vve/po
Onderwijsachterstandenbeleid op voorschool en basisschool
Samenstelling klas
Samenstelling van de klas en cognitieve en sociaal-emotionele uitkomsten
Verschillen tussen leerlingen
Effectief omgaan met verschillen in het onderwijs