Algemeen
Ontwikkelend bewegen Contextuele leerlingbegeleiding Contextuele benadering Ervaringsreconstructie Hyperfocus Genderstereotypering Luisteren naar jongeren Pubers begrijpen Leerlingen leren kennen Seksuele diversiteit Luister je wel naar míj? Mindfulness oefeningen Mindfulness uitleg Mindfulness ineffectief Ontwikkeling jonge kind Tweelingen Ontwikkelingspsychologie Overprikkeld Puberbrein binnenstebuiten Sociale pubers Talent binnenstebuiten Temperamentvolle kinderen Meisjes risicomijdend? Meer ruimte vrij spel Wegwijs in hooggevoeligheid Wiebelen en friemelen in de klas Zorg voor het kind
Intelligentie
Excellentie bevorderen Intelligentie Structuur Test IQ-test beelddenkers IQ onderzoek RAKIT-2 intelligentietest WISC-III of RAKIT-2? Intelligentiekloof
Onderwijskwaliteit
Excelleren Intrinsieke motivatie
Sociaal
Sociale ontwikkeling Aanraken van kinderen Counseling vervolggesprek Sociaal klimaat po Relatie leerling-leraar Luisteren naar leerlingen Korte counseling Weerbaarheid in gymles Samenstelling klas SEL Inzicht in gevoelens Inzicht in anderen Sociaal emotionele vaardigheden Sociaal? Vaardig! Sociogram Groepsdynamiek Spelontwikkeling Toetsing anti pestprogramma Falen en succes Weerbaar maken
Executieve functies
Creativiteitsontwikkeling
Leren
Flexibel puberbrein 21st century skills Zelfregulering po/vo Buitenschools leren De lerende mens Denken in beelden Digitale feedback Digitale feedback 2 Zelfreflectie Effect huiswerk Zelfregulerend leren Positieve feedback Feedback op emotie Handboek leren leren Hoe kinderen leren Huiswerkbegeleiding Informeel leren Intrinsieke motivatie Nurture of nature Onderwijs en leren Leerhouding als basis Acht dimensies Leren denken Manier van leren moet kloppen Huiswerk maken Onderzoekend leren Fysieke activiteit en leerprestaties Ontwikkeling hersenen Motivatie zelfregulering studenten Optimalisering 3R studiestrategie Zelfgestuurd leren Leren met zelftoetsen Binnen- en buitenschools Beoordeling eigen leren Studeren adolescenten
Jonge kind
Ontwikkeling peuter Ontwikkeling kleuter Peuters begeleiden spel Beginnende geletterdheid
Onderwijssysteem
Psychiatrisch onderwijsmodel Zittenblijven of versnellen
Hoogbegaafdheid
Misverstanden hoogbegaafdheid Onderpresteren Begaafde onderpresteerders Begeleiding hoogbegaafden Beleid hoogbegaafdheid Uitdagend onderwijs Bevorderen intelligentie Chronisch onderpresteren Differentiatie Hoogbegaafd met stoornis Slimme kleuters De Gids Metacognitie VWO leerlingen Onderpresteerders Gevoelig hoogbegaafd Identificatie excellente leerling Motivationele differentiatie Invloed leeromgeving vo Verrijkingsprogramma Hoogbegaafdheid Klas overslaan Top down denken Misdiagnose van hoogbegaafden Omgaan met excellentie po Onderpresteren Passend onderwijs voor begaafden Voorspellen excellentie Extra zorgvraag Studiemotivatie VWO plus Creatief begaafd Vakspecifiek verrijken Compacten en verrijken Visies op begaafdheid
Jonge kind
Kleuters en spel
Motivatie
Autonomie counseling Motivatie MBO Drijfveren voor leren Cijfers geven Transformeren Interne sturing Autonomie en motivatie Autonome motivatie Motivatie meten Motivatie door feedback Hakken in het zand Strategieën voor zelfregulering Zelf gereguleerd leren
Beroepsonderwijs
Motivatie schoolprestaties
Problemen
Aanpak probleemjongeren Achterstand autochtone doelgroepleerlingen Hechting en adoptie Kind en delict Autonomie allochtone leerlingen Bodemloos bestaan Concentratieproblemen Depressie en zelfmoord Psychiatrische diagnose Scheiding ouders Examenvrees Bureau Halt Hechtingsstoornissen Het lukt toch niet... Lage verwerkingssnelheid Integratie vluchtelingen Gezonde leefstijl Prestaties en etniciteit Motivatie leerlingen po Omgaan met agressie Vluchtelingenkinderen Onveilige hechting Prestaties loopbanen Prestaties loopbanen zorgleerlingen Verwende kinderen Spijbelen Kinderrechter Thuiszitten leerplichtige leerlingen Getraumatiseerde kinderen Vluchtelingen begeleiding
Passend onderwijs
Indicatiestelling Verschillen tussen leerlingen Leerlingstromen bo-sbo Op zoek naar...

 

Ontwikkelend bewegen
Al springend leer je beter rekenen
Annemieke van Nifterik Bewegen tijdens de les: het heeft effect! Beweging helpt de executieve functies te ontwikkelen en heeft een positieve uitwerking op de leerprestaties van leerlingen.
Contextuele leerlingbegeleiding
De parabel van Bert en Erik
Ivo Mijland Waarom wordt de relatie kind-school gelijkgetrokken aan de relatie kind-thuis? Loyaliteit is voor iedereen belangrijk. Kies daarom voor de contextuele begeleiding!
Contextuele benadering
Gekke kinderen in de klas - Alle kinderen zijn anders normaal
Ivo Mijland Lastige kinderen bestaan niet. Dat moet uitgangspunt zijn van het benaderen van kinderen. Ieder kind is gewoon zichzelf!
Ervaringsreconstructie
De ervaringsreconstructie; van onmogelijkheid naar kans
Marcel van Herpen Een lastige leerling blijkt vaak geen lastige leerling als er wordt gewerkt vanuit de Ervaringsgerichte benadering. Het team werkt samen aan de 'lastige' leerling door zijn ervaringen in kaart te brengen.
Hyperfocus
Hyperfocus en de executieve functie ‘vastgehouden aandacht’
redactie Hyperfocus verschilt van de executieve functie 'vastgehouden aandacht'. Games helpen om de vastgehouden aandacht om te zetten in hyperfocus.
Genderstereotypering
Genderstereotypering in het onderwijs en de invloed daarvan
redactie Wat is bekend over genderstereotypering in het onderwijs en de invloed daarvan op de ontwikkeling van jongens en meisjes?
Luisteren naar jongeren
Communiceren met jongeren
Ingrid van Essen In communicatie met jongeren is het heel belangrijk dat je je eigen mening niet meteen geeft. Ook ongevraagd advies is niet doeltreffend. Wat je wel moet doen? Luisteren!
Pubers begrijpen
De puberijsberg en de warme leraar - Jongeren beter begrijpen
Ingrid van Essen Welk deel van zichzelf laten jongeren aan anderen zien? En welk deel zit 'onder water'? De metafoor van de puberijsberg geeft antwoord.
Leerlingen leren kennen
Leerlingen leren kennen: leefwereld - ontwikkelingspsychologie
Arja Kerpel Een leerkracht moet zijn kinderen eerst leren kennen om goed onderwijs te kunnen geven. Belangrijk is dat hij van elke individuele leerling de beginsituatie kent
Seksuele diversiteit
Niemand uitgesloten!
Marcel van Herpen LHBT-kinderen ontkoppelen vaker doordat zij zich niet verbonden voelen. Hun behoefte aan relaties wordt niet vervuld. De oplossing: zoek die relatie!
Luister je wel naar míj?
Luister je wel naar míj? - Tips voor gespreksvoering met kinderen
Arja Kerpel Hoe kun je goede gesprekken voeren met kinderen? Daarover gaat het boek Luister je wel naar míj van Martine F. Delfos. Lees hier een samenvatting met tips voor gespreksvoering.
Mindfulness oefeningen
Mindfulness in de Klas
Hélène van Oudheusden Waarom weet een schildpad meer van de wegen te vertellen dan een haas? Rust is relaxed en je ademhaling is je beste vriend. Mindfulness in de klas.
Mindfulness uitleg
Mindfulness op school
Hélène van Oudheusden Mindfulness neemt een grote vlucht in het basis- en voortgezet onderwijs*. Steeds meer scholen verwerken mindfulnessoefeningen in hun lesgeven.
Mindfulness ineffectief
Mindfulness veelbelovend of ineffectief
Casper Hulshof Mindfulness effectief? Misschien hebben kinderen vooral oefening nodig in niet telkens afgeleid worden door onze almaar interessanter wordende wereld.
Ontwikkeling jonge kind
Naar school - Psychologie van 3 tot 8 jaar
Arja Kerpel Hoe verloopt deze psychologische ontwikkeling precies? In het boek Naar school behandelt Ewald Vervaet de ontwikkeling van kinderen van drie tot acht jaar.
Tweelingen
Wat is beter voor tweelingen: in verschillende klassen of bij elkaar?
redactie Wat is beter voor de ontwikkeling van tweelingen: in verschillende klassen plaatsen of bij elkaar? Het is niet raadzaam tweelingen vanaf het begin van de basisschool in gescheiden groepen te plaatsen.
Ontwikkelingspsychologie
Ontwikkelingspsychologie - psychologische ontwikkeling kinderen
Arja Kerpel Ontwikkelingspsychologie is de wetenschap die de gezonde ontwikkeling bestudeert. Er wordt geprobeerd om stoornissen en achterstanden van kinderen te beschrijven, te begrijpen en te verklaren.
Overprikkeld
Overprikkeld - Praktische strategieën om de wereld structuur te geven
Arja Kerpel Prikkelgevoelige kinderen beleven de wereld intens. In het boek Overprikkeld geeft Carolyn Dalgliesh praktische strategieën om de wereld van je kind te structureren.
Puberbrein binnenstebuiten
Puberbrein binnenstebuiten
Helèn de Jong Wat beweegt jongeren? Ze schieten de lucht in. Ze hebben bijbaantjes en lijken alles altijd beter te weten. Neem een kijkje in de belevingswereld van tieners.
Sociale pubers
Geliefde pubers meer geneigd tot delen
Annemieke van Nifterik Pubers die populair zijn in de klas zijn eerder geneigd tot delen van goederen met anderen dan pubers die minder populair zijn. Bij het delen of het denken hierover zijn bepaalde sociale hersengebieden actief.
Talent binnenstebuiten
Talent binnenstebuiten - daag jongeren uit met hun talenten aan de slag te gaan
Helèn de Jong Hoe ontdek je de talenten van kinderen en jongeren? Is talent aangeboren of kan iedereen leren om ergens heel goed in te worden? Hoe help je leerlingen talenten die ze hebben te ontwikkelen?
Temperamentvolle kinderen
Temperamentvolle kinderen - Tips om deze kinderen te begeleiden
Arja Kerpel Heb je een opvliegend kind, koppiger dan anderen? Of kan hij juist heel gevoelig reageren? Goede kans dat je een temperamentvol exemplaar hebt gekregen.
Meisjes risicomijdend?
Zijn meisjes meer risicomijdend dan jongens?
redactie Is het waar dat meisjes meer risicomijdend zijn en meer moeite hebben met fouten durven maken dan jongens?
Meer ruimte vrij spel
Psychosociale ontwikkeling jonge kinderen gebaat bij vrij spel
Louise Berkhout Kinderen in groep 1 en 2 van de basisschool zouden meer gelegenheid moeten krijgen om zonder onderbreking te spelen, en zonder dat volwassenen daar een doel bij stellen.
Wegwijs in hooggevoeligheid
Wegwijs in hooggevoeligheid - kenmerken en tips
Arja Kerpel Hooggevoelige kinderen zijn erg sensitief voor indrukken. Lees hier wat hooggevoeligheid is, hoe je weet of je kind hooggevoelig is en hoe je dit goed kunt begeleiden.
Wiebelen en friemelen in de klas
Wiebelen en friemelen in de klas
Arja Kerpel Elke leerkracht kent ze wel: leerlingen die áltijd met hun stoel wippen of zich het liefst de hele dag in hun capuchon verschuilen. Lees hier waar dit wiebelen en friemelen goed voor is.
Zorg voor het kind
Zorg voor het kind: passend onderwijs - onderwijsbehoeften
Arja Kerpel Elk kind heeft zorg nodig. Niet voor alle kinderen is die zorg gelijk. Kinderen die meer zorg nodig hebben dan anderen, worden ook wel zorgleerlingen genoemd.
Excellentie bevorderen
Iedereen kan ergens heel goed in worden
Yvonne van Sark Belangrijk voor de BV Nederland dat jongeren het allerbeste uit zichzelf halen. Hoe nemen we leerlingen hierin goed mee? Voor henzelf is dat ook essentieel.
Intelligentie Structuur Test
De Intelligentie Structuur Test: Een kritische beschouwing
Lisanne van Nijnatten In het voortgezet onderwijs wordt de Intelligentie Structuur Test (IST) vaak gebruikt. Is de IST wel geschikt voor de manier waarop het gebruikt wordt?
IQ-test beelddenkers
Beelddenkers en IQ onderzoek
Lisanne van Nijnatten De manier waarop beelddenkers denken en informatie verwerken is soms op school lastig, maar ook tijdens testsituaties kan het een belemmerende factor zijn.
IQ onderzoek
IQ onderzoek: een introductie
Lisanne van Nijnatten Wat zegt intelligentie over het gedrag van iemand? Wat is intelligentie eigenlijk? Hoe meet je het? Lees meer over intelligentie en IQ-testen in dit artikel.
RAKIT-2 intelligentietest
De RAKIT-2 intelligentietest
Lisanne van Nijnatten De WISC-III wordt al jaren bekritiseerd om zijn gebrek in meten van vloeibare intelligentie. RAKIT-2 beloont creatief denken en doorbreekt de weet-niet houding.
WISC-III of RAKIT-2?
Gaat RAKIT-2 de WISC-III IQ-test vervangen?
Lisanne van Nijnatten Gaat RAKIT-2 de WISC-III IQ-test vervangen? Wat heeft de WISC-III nog voor voordelen nu de RAKIT-2 beschikbaar is als intelligentietest voor kinderen?
Intelligentiekloof
IQ test uitslag: Intelligentiekloof
Lisanne van Nijnatten Uit een IQ-test kan blijken dan een kind een intelligentiekloof heeft. Verbaal en performaal scoort het kind uiteenlopend. Maar wat is een intelligentiekloof?
Excelleren
Leerlingen laten excelleren - de rol van de leraar
Dolf Janson Leerling kan talent hebben of begaafd zijn. Maar excellent worden is hard werken. Wat is de rol van de leraar? Excellentie is namelijk speerpunt geworden.
Intrinsieke motivatie
Het motiveren van leerlingen met verschillende prestatieniveaus en achtergrondkenmerken
redactie Het motiveren van leerlingen met verschillende prestatieniveaus en achtergrondkenmerken middels autonomie-ondersteuning.
Sociale ontwikkeling
Wat is sociaal emotionele ontwikkeling?
Machiel Karels Wat is sociaal emotionele ontwikkeling? Is het emotionele intelligentie? In dit artikel gaat het over impulsbeheersing, doorzettingsvermogen en emoties beheersen.
Aanraken van kinderen
Aanraken van kinderen: tussen levensbehoefte en taboe
Peter de Vries Aanraken van kinderen: het is een levensbehoefte van mensen om aangeraakt te worden, maar in het onderwijs is het tegenwoordig bijna een taboe.
Counseling vervolggesprek
Leerling zoekt eigen oplossing: counseling vervolggesprek
Dirk van der Wulp Heeft u leerlingen met problemen? Maak ze zelf verantwoordelijk voor de oplossing. Zoek samen naar uitzonderingen op het probleem en zorg zo voor successen.
Sociaal klimaat po
Invloed sociaal klimaat op ontwikkeling van sociale competenties in het basisonderwijs
redactie Invloed sociaal klimaat op ontwikkeling van sociale competenties in het basisonderwijs
Relatie leerling-leraar
Leerling én leraar profiteren van goede relatie
redactie Reviewstudie leraar?leerlingrelaties, schools leren van leerlingen en welbevinden van leraren
Luisteren naar leerlingen
De Leerlingluisteraar is harthorend
Harry van de Pol Elk kind telt, maar zien we hen echt en voelen ze zich gehoord? U krijgt tips om van luisterblind harthorend te worden. De luisterprofessional wijst de weg.
Korte counseling
Oplossingsgerichte Counseling helpt je sneller verder
Dirk van der Wulp Op welke manier kun je door Oplossingsgerichte Korte Counseling een leerling zelf in korte tijd verschillende alternatieve handelwijzen laten ontdekken en gaan uitvoeren?
Weerbaarheid in gymles
Weerbaar worden vanuit de gymzaal
Ernst van Grol De gymles is de ideale omgeving om sociale problemen aan te pakken! Door middel van spel en beweging kan gewerkt worden aan de weerbaarheid van het kind.
Samenstelling klas
Samenstelling van de klas en cognitieve en sociaal-emotionele uitkomsten
redactie Van voorschools tot en met groep 8: thema's uit het onderwijsachterstandenbeleid onderzocht
SEL
SEL - Sociaal-emotioneel leren als basis
Arja Kerpel Het schoolse leren is belangrijk, maar dit kan niet zonder sociaal emotioneel leren (SEL). In het boek SEL beschrijft Kees van Overveld precies wat dit is.
Inzicht in gevoelens
Sociale vaardigheden - inzicht in het eigen gevoelsleven
Machiel Karels Dit artikel gaat over het inzicht in het eigen gevoelsleven. Ook wordt beschreven hoe je met emoties om kunt gaan. Wat is zelfinzicht?
Inzicht in anderen
Sociale vaardigheden - omgaan met de ander
Machiel Karels Slim zijn is leuk, sterk zijn is prettig. Maar nog belangrijker dan die beide dingen is: Goed omgaan met jezelf en met de ander.
Sociaal emotionele vaardigheden
Sociaal emotionele vaardigheden - uitgebreid overzicht
Machiel Karels De sociale vaardigheden betreffen het inzicht in de ander en de gevoelens van anderen en het beïnvloeden daarvan. Hier een uitgebreid overzicht.
Sociaal? Vaardig!
Sociaal? Vaardig! Het stimuleren van de sociaal-emotionele vaardigheden
Arja Kerpel Sociaal vaardige kinderen, dat willen we allemaal. Maar hoe kunnen we de belangrijkste sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen stimuleren?
Sociogram
Sociogram: inzicht in sociale relaties en tips voor de leerkracht
Arja Kerpel Hoe zijn de sociale verhoudingen in de klas? Het antwoord daarop vind je door het gebruik van sociometrie en het sociogram. Tips voor de leerkracht.
Groepsdynamiek
Hoe kunnen we SOVA-trainingen verbeteren?
Ernst van Grol Wat proberen SOVA-trainingen eigenlijk te bereiken? Lees hoe u SOVA-trainingen kunt optimaliseren. Door het spelen in de gymzaal ontstaan spanningen in een gecontroleerde situatie!
Spelontwikkeling
De betekenis van spel voor de sociaal-emotionele ontwikkeling
Hans van Rijn In dit artikel wordt de betekenis van spel voor de sociaal-emotionele ontwikkeling uitgelegd aan de hand van praktische voorbeelden.
Toetsing anti pestprogramma
Toetsing anti-pestprogramma’s in Nederlandse schoolpraktijk
redactie Wat Werkt Echt Tegen Pesten? Cluster-gerandomiseerde trials van effectiviteit in de schoolpraktijk
Falen en succes
Van faalervaring naar leerervaring: Zijn reacties van leerlingen op lage cijfers te beïnvloeden?
redactie Van faalervaring naar leerervaring: Zijn reacties van leerlingen op lage cijfers te beïnvloeden?
Weerbaar maken
Rol spelontwikkeling bij weerbaar maken zwakke leerlingen
Hans van Rijn Spel is erg belangrijk voor een goede sociaal emotionele ontwikkeling. Spel is voor de geestelijke gezondheid wat vitaminen zijn voor het lichaam.
Creativiteitsontwikkeling
Welke factoren geven inzicht in de ontwikkeling van het creatief denken van leerlingen?
redactie Welke factoren geven inzicht in de ontwikkeling van het creatief denken van leerlingen in de leeftijdscategorie 4 tot en met 12 jaar?
Flexibel puberbrein
Flexibel Puberbrein
Yvonne van Sark De frontaalkwab blijkt niet onvolgroeid alswel grillig. Geen excuus voor pubers om hun kamer niet op te ruimen. Interessant hersenwetenschappelijk onderzoek!
21st century skills
21st century skills
Casper Hulshof 21st-century skills? Het jarenlang door hervormingen geteisterde onderwijsveld kan wel wat conservatisme gebruiken, zeker als die voortkomt uit kennis en niet uit ideologie!
Zelfregulering po/vo
Het bevorderen van zelfbeoordeling en zelfregulering in het primair en voortgezet onderwijs
redactie Het bevorderen van zelfbeoordeling en zelfregulering in het primair en voortgezet onderwijs. In onze multimediale samenleving die meer en meer gericht is op zelfgestuurd leren.
Buitenschools leren
Leren van de buitenwereld
Dolf Janson Wat maakt dat leren buiten de school anders gaat dan erin? De betekenisvolle context motiveert. Je bepaalt zelf je doel en wanneer dat is bereikt.
De lerende mens
De lerende mens
Arja Kerpel Passend onderwijs, Engels in groep 1, iPad-scholen – de vernieuwingen in het onderwijs buitelen over elkaar heen. Maar… hoe leert de mens eigenlijk?
Denken in beelden
Denken in beelden
Arja Kerpel Het is goed om als leerkracht rekening te houden met beelddenkers. Hoe kun je dat doen? Dat lees je in het boek Denken in beelden van Tineke Verdoes.
Digitale feedback
Directe feedback in digitale leermiddelen; succes gegarandeerd? – deel 1
Pepijn Dousi Feedback gekoppeld aan digitale leermiddelen: hoe effectief is het? De juiste feedback garandeert succes voor digitale leermiddelen.
Digitale feedback 2
Directe feedback in digitale leermiddelen; succes gegarandeerd? – deel 2
Pepijn Dousi Wat heeft invloed op de waarde van feedback in digitale leeromgevingen? De aard van de feedback en de kenmerken van zowel de leertaken als de lerende.
Zelfreflectie
Doen wat ik kan! Leidt herhaalde zelfreflectie tot verbetering van schoolprestaties?
redactie The stimulation of non-cognitive skills and its effect on school performance - A randomized field experiment
Effect huiswerk
Wat is het effect van huiswerk op het leerrendement en de schoolprestaties van de leerling?
redactie Wat is het effect van huiswerk op het leerrendement en de schoolprestaties van de leerling? Wat is het verband met het schooltype en op welke manier speelt nabespreking een rol?
Zelfregulerend leren
Effectieve strategieën voor zelfregulerend leren
redactie Effectieve strategieën voor zelfregulerend leren
Positieve feedback
Een ander perspectief op - hardnekkige - opvattingen over feedback
Lia Voerman Positieve en negatieve feedback moeten in de juiste verhouding tot elkaar gebruikt worden. Het onderscheid tussen de persoon en het gedrag moet gemaakt worden bij deze feedback!
Feedback op emotie
Wanneer draagt feedback bij aan leren?
Lia Voerman Feedback kan gaan over emotie. Het is belangrijk dat in te zien en op de juiste manier feedback te geven. Maak hierbij onderscheid in discrepantiefeedback en progressiefeedback.
Handboek leren leren
Handboek leren leren - 5 krachtige principes
Arja Kerpel Leren leren, hoe doe je dat? In het Handboek leren leren beschrijven de auteurs 5 krachtige principes, zodat je jouw leerlingen een goede leerattitude mee kunt geven.
Hoe kinderen leren
Hoe kinderen leren: intelligentie - leerprocessen
Arja Kerpel Als een leerling een duurzame gedragsverandering laat zien die het gevolg is van leeractiviteiten, dan heeft het kind iets geleerd.
Huiswerkbegeleiding
Huiswerkscholen zijn géén oplossing voor onderpresteren
Lisanne van Nijnatten Huiswerkbegeleiding bouwt geen zelfredzaamheid op bij een kind. Overhoren, plannen en rustige omgeving zijn fijn. Chronische onderpresteerders lopen hulp mis.
Informeel leren
Informeel leren: zelf laten denken helpt
Dolf Janson Reageren uw leerlingen impulsief? Leer ze samenwerken en meer analytisch denken. Informeel leren blijkt een noodzakelijk element in leren op school.
Intrinsieke motivatie
Hoe help je leerlingen om gemotiveerd te raken? – 10 praktische inzichten voor onderwijsprofessionals
Yvonne van Sark De een wil niets. De ander wil juist van alles tegelijk, maar kan maar niet kiezen. Yvonne van Sark over de kunst om jongeren te inspireren in beweging te komen.
Nurture of nature
Invloed van gezin, school en docent op ontwikkeling natuurlijke talenten in het basisonderwijs
redactie Invloed van gezin, school en docent op ontwikkeling natuurlijke talenten in het basisonderwijs
 Onderwijs en leren
De invloed van het onderwijzen van leraren en het leren van leerlingen
redactie De invloed van onderwijzen van leraren en het leren van leerlingen. Lesgeven vanuit drie perspectieven: interpersoonlijk, vanuit leeractiviteiten en een inhoudelijk.
Leerhouding als basis
De leerhouding als basis voor succes op school
Jos Cöp Er is steeds meer oog voor het onderwijsleerproces. Een centrale plaats wordt ingeruimd voor de actieve en gemotiveerde leerhouding van het kind.
Acht dimensies
Leren: wat is dat eigenlijk
Robert-jan Simons Door te leren, kunnen mensen leren te leren. Leren doen we niet alleen op school. Wie leert, leert over de wijze waarop men leert en waarop men beter kan leren.
Leren denken
Leren denken als basis voor succes op school
Dolf Janson Het lijkt logisch: leren gaat gepaard met denken. De vraag is of dat ook omgekeerd geldt: moet je denken ook leren? Dit artikel gaat in op denkvaardigheden.
Manier van leren moet kloppen
De manier van leren moet kloppen: hoe je kennis vlot toegankelijk maakt
Dolf Janson Mit-nach-nebst-samst-bei-seit. Past het leren van dit rijtje bij de toepassing ervan? Lees in dit artikel hoe de afstemming tussen het aanleren en het toepassen de opbrengst bepaalt.
Huiswerk maken
Motiveren: Ga je je huiswerk ook echt maken?
Dirk van der Wulp Een artikel over leerlingen die er maar niet toe komen om hun huiswerk te maken. Oplossingsgerichte counseling kan snel tot resultaten leiden.
Onderzoekend leren
Ondersteuning voor onderzoekend leren bij kinderen en adolescenten – reviewstudie
redactie Ondersteuning voor onderzoekend leren bij kinderen en adolescenten – reviewstudie. Goede hulp en begeleiding is nodig. Lees de praktische tips.
Fysieke activiteit en leerprestaties
Onderzoek naar relaties tussen fysieke activiteit en leerprestaties
redactie Onderzoek naar relaties tussen fysieke activiteit en leerprestaties. Een belangrijke rol in de relatie tussen fysieke activiteit en leerprestaties wordt toegekend aan uitvoerende functies.
Ontwikkeling hersenen
Ontwikkeling hersenen
Sieneke Goorhuis Het brein van het jonge kind is nog volop in ontwikkeling. Hersenen, gedrag en buitenwereld beïnvloeden elkaar voortdurend. Dit artikel gaat over de ontwikkeling van de hersenen bij kinderen.
Motivatie zelfregulering studenten
Ontwikkelingspatronen van motivatie, zelfregulering en prestaties van studenten
redactie Development in motivation, self-regulation, and academic achievement for students in different learning contexts
Optimalisering 3R studiestrategie
Optimalisering 3R-studiestrategie
redactie Optimalisering 3R-studiestrategie
Zelfgestuurd leren
Reviewstudie: metacognitie en zelfgestuurd leren
redactie Zelfgestuurd leren in de onderwijspraktijk: een kennisbasis voor effectieve instructie.
Leren met zelftoetsen
Samenhang expertiseniveau leerling bij leren met zelftoetsen
redactie Samenhang expertiseniveau leerling bij leren met zelftoetsen.
Binnen- en buitenschools
Het verbinden van binnen- en buitenschools leren van leerlingen: de ontwikkeling van een verklarend raamwerk
redactie Het verbinden van binnen- en buitenschools leren van leerlingen: de ontwikkeling van een verklarend raamwerk
Beoordeling eigen leren
Zelfbeoordeling en zelfregulatie bij het leren problemen op te lossen
redactie Zelfbeoordeling en zelfregulatie bij het leren problemen op te lossen. Een evaluatie van wat wel en niet geleerd is en hoe goed het geleerd is,
Studeren adolescenten
Zelfcontrole en zelfregulering bij studeren tijdens de adolescentie
redactie Zelfregulering tijdens adolescentie. Studeren is een complexe activiteit, waarbij de hersenen ten volle aangewend worden om zich een hoeveelheid leerstof eigen te maken.
Ontwikkeling peuter
Peuters niet behandelen alsof het al echte leerlingen zijn
Sieneke Goorhuis Kinderen worden op veel te jonge leeftijd klaargestoomd voor de kenniseconomie. Dat heeft een averechts effect. Peuters ontwikkelen door te spelen.
Ontwikkeling kleuter
Je zal maar kleuter mogen zijn!
Dolf Janson In dit artikel verkennen we het verschijnsel kleuter binnen de context van de school en hoogbegaafdheid en gaan daarbij ook in op de rol van de leraar.
Peuters begeleiden spel
Peuters begeleiden bij spel is goed voor hun leervermogen
redactie Voorschoolse opvang en educatie in peuterzalen en kinderopvanginstellingen
Beginnende geletterdheid
Leergedrag kleuters legt belangrijke basis voor het leren lezen
redactie Zelfregulatie op de ontwikkeling van beginnende geletterdheid in de kleuterklas. Faciliteren van de overgang van groep 2 naar groep 3.
Psychiatrisch onderwijsmodel
De diagnose houdt kinderen op achterstand
Marcel van Herpen Het onderwijs is verweven met het psychiatrisch model. Is dat wel juist? En wat zijn de gevolgen daarvan?
Zittenblijven of versnellen
Het effect van zittenblijven of versnellen
redactie Wat weten we over het effect van zittenblijven of versnellen op leerprestaties en de sociaal-emotionele ontwikkeling?
Misverstanden hoogbegaafdheid
Zeven misverstanden rond hoogbegaafdheid
Arja Kerpel Misverstanden rond begaafdheid zorgen ervoor dat hoogbegaafden niet het onderwijs krijgen wat ze nodig hebben en vast kunnen lopen. Wat zijn veel voorkomende misverstanden?
Onderpresteren
Onderpresteren: kenmerken - oorzaken - gevolgen - aanpak
Arja Kerpel Onderpresteren wil zeggen dat de prestaties (veel) lager liggen dan op grond van de capaciteiten van de leerling verwacht wordt. Er is dus sprake van een discrepantie tussen aanleg en prestatie.
Begaafde onderpresteerders
Het begeleiden van begaafde onderpresteerders
Arja Kerpel Hoe kan creatief denken jou als leerkracht helpen om onderpresteerders effectief te begeleiden? Wat hebben deze leerlingen nodig om tot leren te komen? Lees het in deze recensie.
Begeleiding hoogbegaafden
De begeleiding van hoogbegaafde kinderen
Arja Kerpel In het boek De begeleiding van hoogbegaafde kinderen van James T. Webb e.a. staan diverse suggesties voor het opvoeden van hoogbegaafde kinderen.
Beleid hoogbegaafdheid
Slim beleid - Beleid rond hoogbegaafdheid
Arja Kerpel In een beleidsplan legt de school vast hoe ze de begeleiding aan hoogbegaafden vormgeven. Maar waar moet je allemaal aan deken bij het opstellen van een beleidsplan?
Uitdagend onderwijs
Beter begeleiden van uitdagend onderwijs
Eleonoor van Gerven Beter begeleiden van uitdagend onderwijs. In dit artikel zes valkuilen en zes kansen die je kunt aangrijpen. De inzet van deze kansen sluit aan bij het groepsplan.
Bevorderen intelligentie
Bevorderen van de ontwikkeling van intelligentie in de bovenbouw van de basisschool
redactie Advancing successful intelligence development in the upper primary grades
Chronisch onderpresteren
Chronisch onderpresteren - de urgentie om vroeg in te grijpen
Lisanne van Nijnatten Onderschat nooit hoe belangrijk voldoende uitdaging op school is. Dit dient structureel ingevoerd te worden. Fundamentele basis voorspoedige ontwikkeling kind.
Differentiatie
Zij mogen allemaal leuke dingen doen
Dolf Janson Is het wel eerlijk dat zij allemaal leuke dingen mogen doen? Hoe hoort onderwijs eigenlijk te zijn. Bijvoorbeeld bij de afstemming voor begaafde leerlingen.
Hoogbegaafd met stoornis
Hoogbegaafde kinderen met stoornissen
Arja Kerpel Hoogbegaafde kinderen kunnen ook stoornissen hebben. Vaak verbloemt de hoogbegaafdheid een stoornis, of valt door een stoornis niet op dat een kind hoogbegaafd is.
Slimme kleuters
Slimme kleuters
Eleonoor van Gerven Bij kleuters spreken we formeel nog niet over hoogbegaafdheid maar wordt de term ontwikkelingsvoorsprong gehanteerd. Dit artikel gaat over de begeleiding van slimme kleuters.
De Gids
De Gids - over begaafdheid in het basisonderwijs
Arja Kerpel Op elke school zitten begaafde leerlingen. Zij komen er niet 'vanzelf'. Om hen tot bloei te laten komen, hebben zij goede begeleiding nodig. Maar hoe doe je dat?
Metacognitie VWO leerlingen
Hoogbegaafdheid en metacognitie van VWO-leerlingen – OnderwijsBewijs
redactie Hoogbegaafdheid en metacognitie
Onderpresteerders
Onderpresteerders
Eleonoor van Gerven Niet elke begaafde leerling komt op school goed uit de verf. Sommige leerlingen halen geen hoge prestaties en ontwikkelen verschillende vormen van probleemgedrag: de onderpresteerders.
Gevoelig hoogbegaafd
Gevoelig hoogbegaafd - hoogsensitiviteit bij hoogbegaafden
Arja Kerpel Hoe kun je hoogbegaafde kinderen begeleiden in hun intense ervaringen en emoties? Het boek Gevoelig hoogbegaafd gaat over de hoogsensitiviteit van hoogbegaafden.
Identificatie excellente leerling
Identificatie en ontwikkeling van excellente leerlingen
redactie Identificatie en ontwikkeling van excellente leerlingen
Motivationele differentiatie
Invloed van cognitieve en motivationele differentiatie bij hoogbegaafde en getalenteerde leerlingen
redactie Invloed van cognitieve en motivationele differentiatie bij hoogbegaafde en getalenteerde leerlingen
Invloed leeromgeving vo
Invloed van leeromgeving op motivatie, zelfregulering en prestaties van potentieel excellente studenten
redactie Invloed van leeromgeving op motivatie, zelfregulering en prestaties van potentieel excellente studenten.
Verrijkingsprogramma
Invloed van verrijkingsprogramma’s op de leerprestaties van hoogbegaafde leerlingen
redactie Invloed van verrijkingsprogramma’s op de leerprestaties van hoogbegaafde leerlingen. Wat is het effect en is het noodzakelijk dat docenten getraind worden.
Hoogbegaafdheid
Hoogbegaafdheid - kenmerken - gedrag - tips aanpak
Arja Kerpel Hoogbegaafdheid is meer dan intelligentie, want dat is slechts de score uit een intelligentieonderzoek. Hoogbegaafdheid is de aanleg om tot uitzonderlijke prestaties te komen.
Klas overslaan
Klas overslaan / versnellen? Let op!
Teije de Vos Laag advies, hoe kan dat? Dirk heeft toch duidelijk meer in zijn mars? Er wordt besloten Dirk te versnellen in groep 2, maar let op: de didactische leeftijd (DL) versnelt ook mee.
Top down denken
Top-down denken in onderwijs en opvoeding
Lisanne van Nijnatten Top down denken in onderwijs en opvoeding. Een groot talent, maar ook een struikelblok voor veel kinderen wanneer ze in een bottom-up systeem werken.
Misdiagnose van hoogbegaafden
Misdiagnose van hoogbegaafden
Arja Kerpel Verkeerde diagnoses van hoogbegaafden zorgen vaak voor onnodig lijden. Het boek Misdiagnose van hoogbegaafden behandelt veel voorkomende misdiagnoses.
Omgaan met excellentie po
Omgaan met excellentie in het primair onderwijs
redactie Omgaan met excellentie. Sturing op inzet van materiaal voor zeer goede leerlingen. Professionalisering van leerkrachten. Overwegingen kosten en effecten.
Onderpresteren
Onderpresteren op de basisschool
Arja Kerpel Veel kinderen komen niet uit de verf op school. Volgens de Onderwijsraad presteert een op de zeven leerlingen onder zijn of haar niveau. Onderpresteren verdient dus zeker de aandacht.
Passend onderwijs voor begaafden
Passend onderwijs voor begaafde leerlingen
Arja Kerpel Hoe kunnen we passend onderwijs voor begaafde leerlingen realiseren? Het boek Passend onderwijs voor begaafde leerlingen (Sylvia Drent, Eleonoor van Gerven, 2012) geeft hier praktische tips voor.
Voorspellen excellentie
Samenhang tussen kenmerken van leerlingen en onderwijsgerelateerde factoren bij excellentie
redactie Samenhang tussen kenmerken leerlingen onderwijsgerelateerde factoren excellentie.
Extra zorgvraag
Onderwijs voor hoogbegaafden met extra zorgvraag
Lisanne van Nijnatten Veel kinderen in het hoogbegaafdenonderwijs hebben al meerdere scholen gehad. Ze presteren langere tijd onder hun potentie en lopen schade op. De zorgvraag is hierdoor vergroot.
Studiemotivatie VWO plus
Studiemotivatie hoogbegaafde leerlingen in VWO-plus
redactie Bevordering motivatie in VWO-plus. Dit project wil de studiemotivatie verhogen van leerlingen in een bestaand VWO-plusprogramma in leerjaar 2.
Creatief begaafd
Uitdagend onderwijs voor creatief begaafde leerlingen
Annemieke van Nifterik Creatief begaafde leerlingen hebben baat bij verrijkingsprogramma’s. Breng daarom hun vaardigheden in kaart en stem de verrijking af op hun profiel.
Vakspecifiek verrijken
Uitdagend differentiëren in de les - vakspecifiek verrijken
René Leverink Hoe kunnen talentvolle leerlingen gewoon in het lokaal aan hun trekken komen? Inspirerende voorbeelden van uitdagend differentiëren binnen de les.
Compacten en verrijken
Compacten en verrijken: Een must voor (hoog)begaafde kinderen
Lisanne van Nijnatten Eerst het rode boekje, dan het blauwe boekje, dan de paarse kaarten en dan pas verrijking? Met een vies gezicht zegt de leerling:“Ik wil niet meer werk!”
Visies op begaafdheid
Het verschil mag er wezen - Twee visies over begaafdheid
Eleonoor van Gerven Over wat begaafdheid is, bestaan verschillende opvattingen. Eleonoor van Gerven gaat hieronder in op twee internationale uitersten in het denken over begaafdheid.
Kleuters en spel
Kleuters leren meer van spel dan van school
Sieneke Goorhuis Empathie is even belangrijk voor economische groei als intelligentie. Sieneke Goorhuis pleit er daarom voor om kinderen niet te jong naar school te sturen.
Autonomie counseling
Jouw oplossing is niet heilig. Maar je bent wel de deskundige vragensteller!
Dirk van der Wulp Wat als de goedbedoelde raad van de counselor een ongewenst advies blijkt? Laat ze hun eigen oplossing ontdekken. Dan is de zelfvastgestelde gedragsregel opeens wel vol te houden.
Motivatie MBO
Met welke didactische strategieën kunnen docenten de motivatie en leergierigheid bij mbo-studenten positief beïnvloeden?
redactie Met welke didactische strategieën kunnen docenten de motivatie en leergierigheid bij mbo-studenten positief beïnvloeden?
Drijfveren voor leren
Vier inzichten over drijfveren voor leren
Wilfred Rubens Voorwaarden voor succesvol leren? Passie aanwakkeren, ambities expliciet maken, talent aanspreken. In dit artikel vier inzichten over drijfveren voor leren.
Cijfers geven
Welk effect heeft cijfers geven op de motivatie?
redactie Extrinsieke beloningen zoals cijfers werken niet of zelfs averechts. Onderzoek laat zien dat intrinsieke motivatie – leren omdat het interessant is – een positieve invloed heeft op leerresultaten.
Transformeren
Stop met innoveren! Ga in transitie
Marjoke Hinnen Innovatie is het nieuwe toverwoord en iedereen doet het! Wat dient er bereikt te worden? Vaak toch meer effectiviteit en efficiëntie. Op school zichtbaar in aantal afgegeven diploma's?
Interne sturing
Stop marginalisering in het onderwijs
Marjoke Hinnen Autonome motivatie is zo belangrijk voor een ieders ontwikkeling, maar op school laten we de totstandkoming ervan nog veel te veel aan het toeval over. Hoe kan dat anders?
Autonomie en motivatie
Meer motivatie door meer autonomie
Dirk van der Wulp Wil je als leerlingbegeleider leerlingen motiveren, dan moet je er in het begeleidingsproces voor zorgen dat je ze hun eigen verantwoordelijkheid gunt.
Autonome motivatie
Hoger leerrendement door vergroten autonome motivatie
Michel Verdoorn Het vergroten van de autonome motivatie is één van de manieren is om het leerrendement te verhogen en dus de didactische efficiëntie te vergroten.
Motivatie meten
Motivatie meten en verbeteren - De motivatiespiegel
Ton van der Valk Zijn mijn leerlingen vandaag gemotiveerd? Meet het met een app, zoals je buiten op de thermometer kijkt om te zien hoe koud of warm het precies is. Meer werkplezier met motivatie!
Motivatie door feedback
Meer motivatie door oplossingsgerichte feedback
Dirk van der Wulp Oplossingsgerichte counseling is een krachtig middel om de motivatie van de leerling te bevorderen. Het biedt niet alleen handvatten voor motivatie, maar ook betere leerresultaten.
Hakken in het zand
Hakken in het zand. Niet touwtrekken met pubers
Ivo Mijland Pubers zijn sterren in het zetten van hakken in het zand. Zand lijkt dan soms wel cement! Hoe verleid ik ze om vanuit eigen verlangen de hakken uit het zand te halen?
Strategieën voor zelfregulering
Hoe kunnen leerlingen de regie over hun eigen leerproces voeren?
redactie Hoe kunnen leerlingen de regie over hun eigen leerproces voeren, zodat hun leerprestaties omhoog gaan? Er zijn sterke aanwijzingen dat leerlingen dan beter presteren.
Zelf gereguleerd leren
Hoe laat je intrinsieke motivatie groeien?
Dirk van der Wulp Dus … Johannes: Zo doe je dat! Motiveer leerlingen maximaal door autonomie te geven. Zorg voor competentie en vooral voor relatie! Intrinsieke motivatie groeit.
Motivatie schoolprestaties
Motivatie, zelfregulering en schoolprestaties van leerlingen op het beroepsonderwijs
redactie Motivatie, zelfregulering en schoolprestaties van leerlingen op het beroepsonderwijs door middel van een combinatie van een instructie op basis van een zelfregulerende strategie en van gedragsconsultatie.
Aanpak probleemjongeren
Aanpak probleemjongeren vraagt om brede samenwerking
Kees van Overveld In dit artikel vertelt Van Overveld aan de hand van tweets zijn belevenissen en geeft hij zijn visie op de aanpak van jongeren met gedragsproblematiek in de wijk.
Achterstand autochtone doelgroepleerlingen
De achterstand van autochtone doelgroepleerlingen
redactie Van voorschools tot en met groep 8: thema`s uit het onderwijsachterstandenbeleid onderzocht.
Hechting en adoptie
Adoptiekinderen bij start op basisschool extra kwetsbaar
Marion van Olst Adoptiekinderen hebben in hun jeugd vaker leer- en gedragsproblemen dan leeftijdsgenootjes. Met de juiste aanpak kunnen ze goed functioneren op school.
Kind en delict
Kind en delict - als je agressief gedrag vertoont lijk je machtig
Miriam de Heer Wat als je kind een delict pleegt? Hebben kinderen met een ontwikkelingsstoornis een hoger risico om met politie en justitie in aanraking te komen? Wat kun je als ouders doen?
Autonomie allochtone leerlingen
Autonomie, motivatie en prestatie van niet-westerse allochtone leerlingen
redactie Autonomieondersteuning en verschillen in motivatie en daaraan gerelateerde prestaties van niet-westerse allochtone en autochtone leerlingen
Bodemloos bestaan
Bodemloos bestaan
Arja Kerpel Adoptiekinderen kunnen afwijkend sociaal gedrag vertonen als een kind al in de eerste levensfase (bijna) geen affectie, verzorging en voeding heeft gehad.
Concentratieproblemen
Concentratieproblemen - analyse en suggesties
Machiel Karels Analyse van mogelijke oorzaken van concentratieproblemen en suggesties hoe er met concentratie en concentratieproblemen omgegaan kan worden. Lees de tips in het artikel.
Depressie en zelfmoord
Zelfmoordgedachten bij hoogbegaafde kinderen
Lisanne van Nijnatten Een zwaar onderwerp waar we uw aandacht voor vragen. De emotionele wanhoop van hoogbegaafde kinderen die al op jonge leeftijd aangeven dat ze dood willen.
Psychiatrische diagnose
Wees terughoudend bij stellen psychiatrische diagnose
Laura Batstra Voordat er een psychiatrische diagnose gesteld wordt, moet geprobeerd worden om het gesignaleerde probleem op een andere manier op te lossen.
Scheiding ouders
Kinderen en echtscheiding - papa wil niet dat zijn dochter getest wordt
Miriam de Heer Wat betekent een scheiding voor kinderen? Ouderpaar blijft wel samen ouders van hun kind(eren). Dat kan ingewikkeld zijn, je bent niet voor niets uit elkaar gegaan.
Examenvrees
Eindexamenvrees: Een mislukking is nog geen ramp!
Ivo Mijland 1 op de 5 leerlingen gaat met ongezonde spanning het eindexamen in. Neem eindexamenvrees serieus! Bied eerste hulp. De resultaten van faalangsttraining zijn verbluffend.
Bureau Halt
8 vragen over bureau Halt
Miriam de Heer In dit artikel acht vragen over bureau HALT (HetALTernatief). Een strafblad kan problemen geven bij afgifte Verklaring Omtrent Gedrag! Hoe voorkom je dit met een HALT-afdoening?
Hechtingsstoornissen
Hechtingsstoornissen - kenmerken - signalering - tips
Arja Kerpel Hechtingsproblematiek: Een introductie in de theorie van hechtingsstoornissen. Drie vormen van hechtingsproblemen en onveilige hechting. Tips voor de leerkrachten en volwassenen.
Het lukt toch niet...
Het lukt toch niet... Effectieve strategieën tegen negatief denken
Arja Kerpel Negatief denken? Helaas komt het bij veel kinderen voor. In het boek Het lukt toch niet… geeft Tamar Chansky praktische tips hoe je hiermee aan de slag kunt.
Lage verwerkingssnelheid
Ik snap het wel, maar niet zo snel…- Tips bij lage verwerkingssnelheid
Arja Kerpel Als dit kind zo slim is, waarom is hij dan zo langzaam? Huiswerk maken, antwoord geven: alles duurt lang... Wat kun je doen voor kinderen met een langzame informatieverwerking?
Integratie vluchtelingen
Welk onderwijs leidt tot werk op niveau voor hoger opgeleide vluchtelingen?
redactie Welke initiatieven zijn er in het buitenland voor onderwijs aan hoger opgeleide vluchtelingen, die leiden tot werk op niveau?
Gezonde leefstijl
Niet meedrinken in de keet. Leerplankader voor een gezonde leefstijl
René Leverink Samenleving wil dat onderwijs meer aandacht besteed aan gezonde leefstijl. SLO ontwikkelt Leerplankader Sport, bewegen en gezonde leefstijl van 0 tot 24 jaar.
Prestaties en etniciteit
Motivatie bij verschillende prestatieniveaus en sociale en etnische achtergrond
redactie Een praktijkreviewstudie naar het motiveren van leerlingen met verschillende prestatieniveaus en sociale en etnische achtergrond
Motivatie leerlingen po
Motivatie en zelfregulering van leerlingen op het basisonderwijs
redactie Motivatie en zelfregulering van leerlingen op het basisonderwijs. Uit eerder onderzoek is gebleken dat motivatie voor school afneemt tijdens de middelbare schoolperiode.
Omgaan met agressie
Korte lontjes en coole gasten. Gericht omgaan met agressie in school
Kees van Overveld Het begrip “agressie” wordt veel gebruikt in het onderwijs. Maar wat wordt eronder verstaan en hoe kun je hier het beste mee omgaan?
Vluchtelingenkinderen
Ontwrichte kinderen in het onderwijs
Willem de Jong Bij vluchtelingenkinderen is bijna per definitie sprake van trauma. Het lesgeven aan deze kinderen is één van de zwaarste klussen in het Nederlandse onderwijs.
Onveilige hechting
Een neurobiologisch perspectief op hechtingsproblematiek
Henk Galenkamp Wanneer een kind geboren wordt in een gezin waarin een veilige basis ontbreekt, dan sluipt er onveiligheid in de hechting met zijn ouders: onveilige hechting.
Prestaties loopbanen
Prestaties en loopbanen van doelgroepleerlingen in het onderwijsachterstandenbeleid
redactie Prestaties en loopbanen van doelgroepleerlingen in het onderwijsachterstandenbeleid
Prestaties loopbanen zorgleerlingen
Prestaties en loopbanen van zorgleerlingen
redactie Prestaties en loopbanen van zorgleerlingen in Nederland. Secundaire analyses op COOL-data ten behoeve van evaluatie Passend onderwijs.
Verwende kinderen
Alles voor je kind
Willem de Jong Problematische verwenning bederft kinderen. Materieel: ze worden bedolven onder speelgoed. Pedagogisch: ouders grijpen niet in. Affectief: overdaad aan liefde.
Spijbelen
Spijbelen? Communicatie is het sleutelwoord
Miriam de Heer Spijbelen is een zorg voor de samenleving. Kans op diploma en baan wordt kleiner. Het slechte pad lokt. Hoe gaan school en ouders om met een spijbelend kind?
Kinderrechter
7 vragen over de kinderrechter
Miriam de Heer Hoeveel kinderen plegen een strafbaar feit? Als je het kinderen vraagt, blijkt dat 55 tot 65 procent wel eens iets strafbaars heeft gedaan. Wanneer komt de kinderrechter in beeld?
Thuiszitten leerplichtige leerlingen
Thuiszitten: leerplichtige leerlingen zonder onderwijs
redactie Leerlingen die niet deelnemen aan onderwijs. Hoeveel leerplichtige leerlingen niet deelnemen aan onderwijs, welke kenmerken ze hebben en wat de oorzaken zijn
Getraumatiseerde kinderen
Connectie in plaats van correctie - kinderen met trauma
Willem de Jong Getraumatiseerde kinderen. Speciaal genoemd door maatschappelijk werk maar niet speciaal voor iemand. Of toch? Voor u! Zijn leerkracht die de relatie legt.
Vluchtelingen begeleiding
Vluchtelingkinderen in de Klas
Hélène van Oudheusden Misschien heb of krijg jij kinderen uit Syrië, Irak, Iran of Afghanistan in jouw klas. Verdiep je in de achtergrond van nieuwkomers. Help ze zich thuis te voelen.
Indicatiestelling
Diagnostische besluitvoering bij functionele indicatiestelling
redactie Internationale literatuurstudie: functie indicatiestelling. stoornis, onderwijsbelemmering en ontoereikendheid van reguliere zorgstructuur.
Verschillen tussen leerlingen
Effectief omgaan met verschillen in het onderwijs
redactie Effectief omgaan met verschillen in het onderwijs - een review
Leerlingstromen bo-sbo
Leerlingstromen basisonderwijs en speciaal basisonderwijs
redactie Leerlingstromen basisonderwijs-speciaal basis-onderwijs-so2/3
Op zoek naar...
Op zoek naar passend onderwijs
redactie Leerlingstromen tussen de deelsystemen WSNS, LGF en OAB


gratis online assessment onderwijsInschrijven nieuwsbrief


PO Management

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.